Trình tự, thủ tục thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết vụ án hình sự theo quy định pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam

Danh mục: Sách Pháp Luật

Bộ luật tố tụng hình sự đã được Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, thay thế Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003. Bộ luật mới đã có kế thừa và phát triển một bước pháp luật tố tụng hình sự, thể hiện toàn diện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, là công cụ sắc bén trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, hiệu lực quản lý của Nhà nước, góp phần thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để triển khi thi hành Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự số 99, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94 và nhất là để thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự vừa được Quốc hội thông qua ngày 12/11/2021, có hiệu lực thi hành từ 01/12/2021, đồng thời giúp bạn đọc, đặc biệt là Học viên, điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hộ thẩm, Luật sư và những người tham gia tố tụng nghiên cứu, học tập, áp dụng pháp luật tố tụng hình sự được thuận tiện, chính xác, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn sách chuyên khảo Trình tự, thủ tục, thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết vụ án hình sự theo quy định của pháp luật tố tụng hìn sự Việt Nam.

Nội dung cuốn sách được biên soạn với cấu trúc gồm 8 chương:

Chương 1. Khởi tố vụ án hình sự và không khởi tố vụ án hình sự

Chương 2. Điều tra vụ án hình sự

Chương 3. Truy tố

Chương 4. Xét xử vụ án hình sự

Chương 5. Một số quy định về thi hành bản án, quyết định của tòa án

Chương 6. Xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật

Chương 7. Thủ tục đặc biệt giải quyết vụ án hình sự

Chương 8. Hợp tác quốc tế trong quá trình giải quyết vụ án hình sự

Cuốn sách được biên soạn bằng tâm huyết và sự đầu tư thời gian, công sức của tập thể tác giả . Nội dung biên soạn chi tiết, phân tích chuyên sâu giúp bạn đọc dễ dàng, nhanh chóng, thuận tiện tra cứu, nắm bắt và áp dụng đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần bảo đảm phát hiện chính xác và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giáo cụ mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Cuốn sách không chỉ có ý nghĩa về mặt khoa học pháp lý mà còn có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc đối với bạn đọc.

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm


Sản phẩm cùng loại

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2015

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2015

315.000đ 350.000đ -10%

Đã bán: 81

Thêm vào giỏ hàng

55 Cặp Tội Danh Dễ Nhằm Lẫn Trong Bộ Luật Hình Sự ( Hiện hành )

55 Cặp Tội Danh Dễ Nhằm Lẫn Trong Bộ Luật Hình Sự ( Hiện hành )

137.000đ 153.000đ -10%

Đã bán: 36

Thêm vào giỏ hàng

Hướng Dẫn Khởi Nghiệp Với Nghề Luật Sư

Hướng Dẫn Khởi Nghiệp Với Nghề Luật Sư

440.000đ 490.000đ -10%

Đã bán: 107

Thêm vào giỏ hàng

Trách Nhiệm Hình Sự và Loại Trừ Trách Nhiệm Hình Sự

Trách Nhiệm Hình Sự và Loại Trừ Trách Nhiệm Hình Sự

225.000đ 250.000đ -10%

Đã bán: 47

Thêm vào giỏ hàng

Pháp luật về thủ tục thi hành án dân sự

Pháp luật về thủ tục thi hành án dân sự

130.500đ 145.000đ -10%

Đã bán: 38

Thêm vào giỏ hàng

 Chỉ Dẫn Tra Cứu, Áp Dụng Bộ Luật Dân Sự Năm 2015

Chỉ Dẫn Tra Cứu, Áp Dụng Bộ Luật Dân Sự Năm 2015

400.000đ 550.000đ -27%

Đã bán: 247

Thêm vào giỏ hàng

Luật Tổ Chức Chính Phủ ( Hiện hành )( sửa đổi, bổ sung năm 2019 )

Luật Tổ Chức Chính Phủ ( Hiện hành )( sửa đổi, bổ sung năm 2019 )

17.100đ 19.000đ -10%

Đã bán: 6

Thêm vào giỏ hàng

Phòng, Chống Tội Phạm Trong Lĩnh Vực Công Nghệ Cao

Phòng, Chống Tội Phạm Trong Lĩnh Vực Công Nghệ Cao

270.000đ 300.000đ -10%

Đã bán: 28

Thêm vào giỏ hàng

Quyền nhân thân và  bảo vệ quyền nhân thân theo pháp luật Việt Nam -Tập 1

Quyền nhân thân và bảo vệ quyền nhân thân theo pháp luật Việt Nam -Tập 1

252.000đ 280.000đ -10%

Đã bán: 11

Thêm vào giỏ hàng

0