Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo pháp luật Việt Nam

Danh mục: Sách Pháp Luật

Quyền được Nhà nước bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra ở Việt Nam là một trong những quyền quan trọng được Nhà nước công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm. Để cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 và bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với các bộ luật, luật có liên quan, các cơ quan có thẩm quyền đã xây dựng và trình Quốc hội dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thay thế Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009. Luật này đã sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 để bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích của người bị thiệt hại, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan trong công tác bồi thường Nhà nước. Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của bạn đọc, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn “Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo pháp luật Việt Nam” của TS. Lê Thái Phương, Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp. Thông qua việc nghiên cứu những vấn đề lý luận, kinh nghiệm pháp luật của một số quốc gia, vùng lãnh thổ về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, tác giả đã phân tích thực trạng, thực tiễn thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại Việt Nam và đưa ra một số định hướng cũng như giải pháp hoàn thiện chế định pháp luật này trong thời gian tới, đồng thời cũng đề cập đến một số điểm còn có thể ý kiến đa chiều để bạn đọc tiếp cận.

Trân trọng giới thiệu!

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm


Sản phẩm cùng loại

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2015

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2015

315.000đ 350.000đ -10%

Đã bán: 81

Thêm vào giỏ hàng

55 Cặp Tội Danh Dễ Nhằm Lẫn Trong Bộ Luật Hình Sự ( Hiện hành )

55 Cặp Tội Danh Dễ Nhằm Lẫn Trong Bộ Luật Hình Sự ( Hiện hành )

137.000đ 153.000đ -10%

Đã bán: 36

Thêm vào giỏ hàng

Hướng Dẫn Khởi Nghiệp Với Nghề Luật Sư

Hướng Dẫn Khởi Nghiệp Với Nghề Luật Sư

440.000đ 490.000đ -10%

Đã bán: 107

Thêm vào giỏ hàng

Trách Nhiệm Hình Sự và Loại Trừ Trách Nhiệm Hình Sự

Trách Nhiệm Hình Sự và Loại Trừ Trách Nhiệm Hình Sự

225.000đ 250.000đ -10%

Đã bán: 47

Thêm vào giỏ hàng

Pháp luật về thủ tục thi hành án dân sự

Pháp luật về thủ tục thi hành án dân sự

130.500đ 145.000đ -10%

Đã bán: 38

Thêm vào giỏ hàng

 Chỉ Dẫn Tra Cứu, Áp Dụng Bộ Luật Dân Sự Năm 2015

Chỉ Dẫn Tra Cứu, Áp Dụng Bộ Luật Dân Sự Năm 2015

400.000đ 550.000đ -27%

Đã bán: 247

Thêm vào giỏ hàng

Luật Tổ Chức Chính Phủ ( Hiện hành )( sửa đổi, bổ sung năm 2019 )

Luật Tổ Chức Chính Phủ ( Hiện hành )( sửa đổi, bổ sung năm 2019 )

17.100đ 19.000đ -10%

Đã bán: 6

Thêm vào giỏ hàng

Phòng, Chống Tội Phạm Trong Lĩnh Vực Công Nghệ Cao

Phòng, Chống Tội Phạm Trong Lĩnh Vực Công Nghệ Cao

270.000đ 300.000đ -10%

Đã bán: 28

Thêm vào giỏ hàng

Quyền nhân thân và  bảo vệ quyền nhân thân theo pháp luật Việt Nam -Tập 1

Quyền nhân thân và bảo vệ quyền nhân thân theo pháp luật Việt Nam -Tập 1

252.000đ 280.000đ -10%

Đã bán: 11

Thêm vào giỏ hàng

0