Trắc Nghiệm Luật Hình Sự Việt Nam - Phần Các Tội Phạm

Danh mục: Sách Pháp Luật

Luật Hình sự là một trong các công cụ sắc bén, hữu hiệu để phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, góp phần quan trọng nhằm duy trì và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới hiện nay.

Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đối, bổ sung năm 2017 (sau đây gọi tắt là BLHS năm 2015) gồm 26 chương với 426 điều, trong đó, phần các tội phạm được quy định từ Chương XIII - XXV (13 chương, 314/318 điều luật quy định về các tội phạm, trừ các Điều 122, 352, 367, 392). Đây chính là cơ sở pháp lý để xác định tội danh và truy cứu trách nhiệm hình sự góp phần duy trì và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật trong tình hình mới hiện nay.

Để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập nâng cao hiểu biết, trình độ về Luật Hình sự, nhất là định tội danh, xác định trách nhiệm hình sự, chúng tôi đã biên soạn cuốn sách "Trắc nghiệm Luật Hình sự Việt Nam - phần các tội phạm" nhằm cung cấp cho người đọc những trì thức cơ bản của Luật Hình sự về phần các tội phạm.

Các câu hỏi được sắp xếp có hệ thống và trình bày dưới dạng trắc nghiệm khách quan, ngắn gọn, khoa học và logic nhằm kiếm tra, đánh giá quá trình nhận thức từ nhớ, hiếu. .Các chương trong cuốn sách được sử dụng đa dạng cách hỏi, từ câu hỏi dạng điền khuyết, câu hỏi đúng sai và câu hỏi nhiều lựa chọn. Trong đó, chúng tôi tập trung vào các cầu hỏi có nhiều lựa chọn vì đây là loại câu hỏi có độ tin cậy cao; đồng thời tránh tình trạng đoán mò hoặc lựa chọn ca vào may rửi. Bên cạnh đó, độ khó của các câu hơi được sắp xếp đan xen nhau từc thông hiểu đến phân tích, vận dụng. Với cách tiếp cận này, độc giả có thể nhớ được những kiển thức cơ bản về Luật Hình sựnhất là dấu hiệu pháp lý đặc trưng của các tội phạm trong Luật Hình sự Việt Nam.

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm


Sản phẩm cùng loại

Chứng Cứ Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam

Chứng Cứ Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam

153.000đ 170.000đ -10%

Đã bán: 39

Thêm vào giỏ hàng

Hệ Thống 72 Án Lệ Việt Nam hiện hành

Hệ Thống 72 Án Lệ Việt Nam hiện hành

265.000đ 425.000đ -38%

Đã bán: 23

Thêm vào giỏ hàng

Hoạt Động Công Chứng: Những Vấn Đề Lý Luận và Thực Tiễn

Hoạt Động Công Chứng: Những Vấn Đề Lý Luận và Thực Tiễn

256.000đ 285.000đ -10%

Đã bán: 123

Thêm vào giỏ hàng

Luật Tài Nguyên Nước

Luật Tài Nguyên Nước

34.000đ 38.000đ -11%

Đã bán: 22

Thêm vào giỏ hàng

Luật Đầu Tư năm 2020 ( Sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022, 2023,2024 )

Luật Đầu Tư năm 2020 ( Sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022, 2023,2024 )

37.000đ 41.000đ -10%

Đã bán: 5

Thêm vào giỏ hàng

Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam năm 2015 ( sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2023 )

Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam năm 2015 ( sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2023 )

87.000đ 97.000đ -10%

Đã bán: 2

Thêm vào giỏ hàng

0