Tra cứu tiêu chuẩn, định mức tiếp khách, công tác phí, hội họp, phương tiện đi lại, máy móc thiết bị và các chi phí phát sinh khác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước và các hội quần chúng

Danh mục: Sách Pháp Luật

Trong công tác quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, việc mua sắm, chi tiêu nội bộ, sử dụng tài sản sao cho hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả hiện đang là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.

Để giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị nắm vững và phát huy hiệu quả của việc kiểm soát các tiêu chuẩn, định mức trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao, Luatvietbook xin giới thiệu cuốn sách: " TRA CỨU TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ, TIẾP KHÁCH, CÔNG TÁC PHÍ, HỘI HỌP, PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI, MÁY MÓC THIẾT BỊ VÀ CÁC CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ CÁC HỘI QUẦN CHÚNG"

 

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm


Sản phẩm cùng loại

Hoạt Động Công Chứng: Những Vấn Đề Lý Luận và Thực Tiễn

Hoạt Động Công Chứng: Những Vấn Đề Lý Luận và Thực Tiễn

256.000đ 285.000đ -10%

Đã bán: 23

Thêm vào giỏ hàng

Luật Tài Nguyên Nước

Luật Tài Nguyên Nước

34.000đ 38.000đ -11%

Đã bán: 22

Thêm vào giỏ hàng

Luật Đầu Tư năm 2020 ( Sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022, 2023,2024 )

Luật Đầu Tư năm 2020 ( Sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022, 2023,2024 )

37.000đ 41.000đ -10%

Đã bán: 5

Thêm vào giỏ hàng

Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam năm 2015 ( sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2023 )

Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam năm 2015 ( sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2023 )

87.000đ 97.000đ -10%

Đã bán: 2

Thêm vào giỏ hàng

Pháp Luật Về Hợp Đồng Theo Mẫu Theo Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành

Pháp Luật Về Hợp Đồng Theo Mẫu Theo Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành

120.000đ 150.000đ -20%

Đã bán: 7

Thêm vào giỏ hàng

Pháp Luật  Về Doanh Nghiệp Các Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản

Pháp Luật Về Doanh Nghiệp Các Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản

900.000đ

Đã bán: 7

Thêm vào giỏ hàng

0