Tra cứu các quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đất đai ( áp dụng từ ngày 20/5/2023 )

Danh mục: Sách Pháp Luật

Ngày 03/04/2023 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/05/2023. Trong đó, có một số nội dung mới quan trọng như: Quy định mới về cấp sổ đỏ, bổ sung điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư, bổ sung trình tự thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định về đầu tư
Nhăm giúp các tô chức, cá nhân tìm hiêu và áp dụng dúng những quy định mới nhất của Nhà nước về đất đai. Nhà xuất bản Hông Đức cho phát hành cuốn sách: " TRA CỨU CÁC QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐÁT ĐAI (áp dụng từ ngày 20/5/2023)
Nội dung cuốn sách gồm các phần như sau:
Phần thứ nhất. TRA CỨU CÁC QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ QUY HOẠCH, KÊ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT;


Phần thứ hai. TRA CỨU CÁC QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ GIAO ĐÂT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYÊN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ THU TIÊN SỬ DỤNG ĐẤT;


Phần thứ ba. TRA CỨU CÁC QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ THU HỒI ĐẤT, TRUNG DỤNG ĐẤT BỘI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ;


Phần thứ tư. TRA CỨU CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC CẤP GIÁY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐÁT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIÊN VỚI ĐẤT;


Phần thứ năm. TRA CỨU CÁC QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THÚ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI;


Phần thứ sáu. TRA CỨU CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN, HẠN MỨC VÀ CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP, ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP;


Phần thứ bảy. TRA CỨU CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐÂT;


Phần thứ tám. TRA CỨU CÁC HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LINH VỰC ĐẤT ĐAI;


Phần thứ chín. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2023.
Trong quá trình hệ thống không tránh khỏi những sơ sót nhất định, chúng tôi mong muốn nhận được những góp ý từ bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện trong những lần tái bản sau.
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm


Sản phẩm cùng loại

Hoạt Động Công Chứng: Những Vấn Đề Lý Luận và Thực Tiễn

Hoạt Động Công Chứng: Những Vấn Đề Lý Luận và Thực Tiễn

256.000đ 285.000đ -10%

Đã bán: 23

Thêm vào giỏ hàng

Luật Tài Nguyên Nước

Luật Tài Nguyên Nước

34.000đ 38.000đ -11%

Đã bán: 22

Thêm vào giỏ hàng

Luật Đầu Tư năm 2020 ( Sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022, 2023,2024 )

Luật Đầu Tư năm 2020 ( Sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022, 2023,2024 )

37.000đ 41.000đ -10%

Đã bán: 5

Thêm vào giỏ hàng

Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam năm 2015 ( sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2023 )

Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam năm 2015 ( sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2023 )

87.000đ 97.000đ -10%

Đã bán: 2

Thêm vào giỏ hàng

Pháp Luật Về Hợp Đồng Theo Mẫu Theo Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành

Pháp Luật Về Hợp Đồng Theo Mẫu Theo Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành

120.000đ 150.000đ -20%

Đã bán: 7

Thêm vào giỏ hàng

Pháp Luật  Về Doanh Nghiệp Các Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản

Pháp Luật Về Doanh Nghiệp Các Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản

900.000đ

Đã bán: 7

Thêm vào giỏ hàng

0