Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Khiếu Nại, Quy Trình Tiếp Công Dân và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Tố Cáo

250,000 VND

Còn hàng

LIÊN HỆ MUA SÁCH

  Những năm gần đây, tình hình khiếu nại ở nước ta có xu hướng gia tăng cả về số lượng vụ việc và tính chất phức tạp của khiếu nại. Hàng năm các cơ quan thẩm quyền từ trung ương đến địa phương đã tiếp nhận và xử lý hàng trăm nghìn đơn thư khiếu nại mà chủ yếu về các lĩnh vực đất đai, thuế và xử lý vi phạm hành chính.

  Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, Nhà nước không ngừng hoàn thiện chính sách, pháp luật về giải quyết khiếu nại và tiếp công dân, nhằm bảo vệ hiệu quả các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

  Ngày 11-11-2011 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Luật Khiếu nại với nhiều nội dung được quy định mới, tạo cơ chế giải quyết khiếu nại chặt chẽ và mang tính khả thi hơn so với Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998.

  Nhằm giúp những người làm công tác giải quyết khiếu nại nói riêng và bạn đọc nói chung thuận tiện trong việc tìm hiểu và áp dụng Luật Khiếu nại, Luật Tiếp công dân, Luật Tố cáo Nhà xuất bản Công An Nhân dân cho xuất bản cuốn sách:

   Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Khiếu Nại, Quy Trình Tiếp Công Dân Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Tố Cáo (Mới Nhất) do Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp  biên soạn.

              Cuốn sách được bố cục thành 8 phần:

  – PHẦN I:  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KHIẾU NẠI.

  – PHẦN II: THỦ TỤC KHIẾU NẠI VÀ QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI KHIẾU NẠI,  NGƯỜI BỊ KHIẾU NẠI, NGƯỜI GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

  -PHẦN  III: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

  -PHẦN  IV:  QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

  -PHẦN V:  QUY TRÌNH TIẾP NGƯỜI KHIẾU NẠI, NGƯỜI TỐ CÁO, PHẨN ÁNH, KIẾN NGHỊ

  -PHẦN VI:  ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI                               

  – PHẦN  VII: CÁC QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠVÀ TIẾP CÔNG DÂN

  – PHẦN PHỤ LỤC: LUẬT TỐ CÁO VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

  Với cách biên soạn mới, được bố cục hợp lý, cuốn sách sẽ giúp bạn đọc có thể dễ dàng năm bắt được những nội dung chủ yếu của Luật Khiếu nại, Luật Tiếp công dân, cũng như giúp người làm công tác giải quyết khiếu nại có thể áp dụng chính xác, hiệu quả các quy định của luật trong giải quyết khiếu nại.

  Ngoài ra cuốn sách còn in Luật Khiếu nại 2011, Luật Tiếp công dân, Luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất cần thiết cho việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như giúp cho việc tìm hiểu, tra cứu và áp dụng khi cần thiết.

  Luatvietbook xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc!

  Đánh giá

  Chưa có đánh giá nào.

  Hãy là người đầu tiên nhận xét “Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Khiếu Nại, Quy Trình Tiếp Công Dân và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật Tố Cáo”