Cẩm nang chỉ dẫn chế độ công tác phí- chi hội nghị-chi nội bộ trong cơ quan hành chính sự nghiệp
- 30%

Cẩm nang chỉ dẫn chế độ công tác phí- chi hội nghị-chi nội bộ trong cơ quan hành chính sự nghiệp

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Nghiệp vụ quản lý tài chính kế toán dành cho chủ tịch và cán bộ tài chính xã- phường -thị trấn
- 30%

Nghiệp vụ quản lý tài chính kế toán dành cho chủ tịch và cán bộ tài chính xã- phường -thị trấn

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Những quy định mới về báo cáo tài chính nhà nước- chế độ kế toán ngân sách- quản lý thu - chi
- 30%

Những quy định mới về báo cáo tài chính nhà nước- chế độ kế toán ngân sách- quản lý thu - chi

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH