Binh Pháp Tôn Tử Và 36 Kế Ứng Dụng Trong Cuộc Sống Và Kinh Doanh Thời Hiện Đại
- 32.5%

Binh Pháp Tôn Tử Và 36 Kế Ứng Dụng Trong Cuộc Sống Và Kinh Doanh Thời Hiện Đại

385.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Nghệ Thuật Xử Lý Tình Huống Thường Gặp Trong Doanh Nghiệp Và Bí Quyết Thành Công Trong Kinh Doanh
- 34.2%

Nghệ Thuật Xử Lý Tình Huống Thường Gặp Trong Doanh Nghiệp Và Bí Quyết Thành Công Trong Kinh Doanh

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Cẩm nang pháp luật dành cho doanh nghiệp
- 34.2%

Cẩm nang pháp luật dành cho doanh nghiệp

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Giám đốc và kế toán trường doanh nghiệp cần biết - Luật doanh nghiệp - Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - Luật cạnh tranh và chương trình cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp
- 34.2%

Giám đốc và kế toán trường doanh nghiệp cần biết - Luật doanh nghiệp - Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - Luật cạnh tranh và chương trình cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Mua Bán Nhà Đất Và Kinh Doanh Bất Động Sản Với 15 Biện Pháp Phòng Chống Rủi Ro Trong Mua Bán Bất Động Sản
- 37.5%

Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Mua Bán Nhà Đất Và Kinh Doanh Bất Động Sản Với 15 Biện Pháp Phòng Chống Rủi Ro Trong Mua Bán Bất Động Sản

480.000 VNĐ

300.000 VNĐ

Chiến lược Marketing - Kỹ năng phát triển và đột phá trong kinh doanh
- 31.6%

Chiến lược Marketing - Kỹ năng phát triển và đột phá trong kinh doanh

395.000 VNĐ

270.000 VNĐ

Hiệp Định Đối Tác Toàn Diện Và Tiến Bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) – Luật Doanh Nghiệp, Luật Đầu Tư và Chính Sách Ưu Đãi Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp
- 25.7%

Hiệp Định Đối Tác Toàn Diện Và Tiến Bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) – Luật Doanh Nghiệp, Luật Đầu Tư và Chính Sách Ưu Đãi Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Biết Mình Biết Người, Trăm Trận Trăm Thắng
- 25.7%

Biết Mình Biết Người, Trăm Trận Trăm Thắng

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Cẩm nang Marketing và những tuyệt chiêu không đánh mà thắng mang lại thành công trong kinh doanh dành cho doanh nghiệp
- 31.6%

Cẩm nang Marketing và những tuyệt chiêu không đánh mà thắng mang lại thành công trong kinh doanh dành cho doanh nghiệp

395.000 VNĐ

270.000 VNĐ

Sổ tay doanh nhân - Những kỹ năng xử lý tình huống thường gặp trong doanh nghiệp dành cho giám đốc và doanh nhân
- 38%

Sổ tay doanh nhân - Những kỹ năng xử lý tình huống thường gặp trong doanh nghiệp dành cho giám đốc và doanh nhân

395.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Đắc nhân tâm những điều cần biết để thành công trong cuộc sống và kinh doanh
- 25.7%

Đắc nhân tâm những điều cần biết để thành công trong cuộc sống và kinh doanh

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Cẩm nang soạn thảo ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự - kinh tế - lao động với các mẫu hợp đồng
- 40%

Cẩm nang soạn thảo ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự - kinh tế - lao động với các mẫu hợp đồng

495.000 VNĐ

297.000 VNĐ

First 1 2 End
DOWNLOAD ĐẦU SÁCH