Trình tự, thủ tục thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết vụ án hình sự theo quy định pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam

315,000 VND

 • Tác giả: Thượng tá, TS. Nguyễn Xuân Văn
 • Nhà xuất bản: Công An Nhân Dân
 • Ngày Cấp phép xuất bản: Tháng 3/2022
 • Ngày Phát hành:Tháng 6/2022
 • Số trang: 775
 • Khổ sách: 19×27

Còn hàng

LIÊN HỆ MUA SÁCH

  Bộ luật tố tụng hình sự đã được Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, thay thế Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003. Bộ luật mới đã có kế thừa và phát triển một bước pháp luật tố tụng hình sự, thể hiện toàn diện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, là công cụ sắc bén trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, hiệu lực quản lý của Nhà nước, góp phần thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  Để triển khi thi hành Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự số 99, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94 và nhất là để thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự vừa được Quốc hội thông qua ngày 12/11/2021, có hiệu lực thi hành từ 01/12/2021, đồng thời giúp bạn đọc, đặc biệt là Học viên, điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hộ thẩm, Luật sư và những người tham gia tố tụng nghiên cứu, học tập, áp dụng pháp luật tố tụng hình sự được thuận tiện, chính xác, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn sách chuyên khảo Trình tự, thủ tục, thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết vụ án hình sự theo quy định của pháp luật tố tụng hìn sự Việt Nam.

  Nội dung cuốn sách được biên soạn với cấu trúc gồm 8 chương:

  Chương 1. Khởi tố vụ án hình sự và không khởi tố vụ án hình sự

  Chương 2. Điều tra vụ án hình sự

  Chương 3. Truy tố

  Chương 4. Xét xử vụ án hình sự

  Chương 5. Một số quy định về thi hành bản án, quyết định của tòa án

  Chương 6. Xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật

  Chương 7. Thủ tục đặc biệt giải quyết vụ án hình sự

  Chương 8. Hợp tác quốc tế trong quá trình giải quyết vụ án hình sự

  Cuốn sách được biên soạn bằng tâm huyết và sự đầu tư thời gian, công sức của tập thể tác giả . Nội dung biên soạn chi tiết, phân tích chuyên sâu giúp bạn đọc dễ dàng, nhanh chóng, thuận tiện tra cứu, nắm bắt và áp dụng đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần bảo đảm phát hiện chính xác và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giáo cụ mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

  Cuốn sách không chỉ có ý nghĩa về mặt khoa học pháp lý mà còn có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc đối với bạn đọc.

   

   

  Đánh giá

  Chưa có đánh giá nào.

  Hãy là người đầu tiên nhận xét “Trình tự, thủ tục thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết vụ án hình sự theo quy định pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam”