Quyền Sở Hữu Và Quyền Khác Đối Với Tài Sản: Pháp Luật, Thực Tiễn Và Kiến Nghị (Sách chuyên khảo)

117,000 VND

 • Tác giả:TS. Phan Chí Hiếu, TS. Nguyễn Thanh Tú, ThS. Lê Thị Hoàng Thanh, Đinh Thị Phương Hảo (Đồng chủ biên)
 • Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
 • Ngày xuất bản:Tháng 8/2021
 • Số trang: 316
 • Khổ sách: 16x24cm

Hết hàng

LIÊN HỆ MUA SÁCH

  Nội dung cuốn sách “ Quyền Sở Hữu Và Quyền Khác Đối Với Tài Sản: Pháp Luật, Thực Tiễn Và Kiến Nghị đi sâu phân tích, luận giải các vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật về quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản, kinh nghiệm của các nước trên thế giới có liên quan, đồng thời xác định một số giải pháp, đề xuất cụ thể hóa các quy định về công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm các quyền đối với tài sản trong bối cảnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

  Đánh giá

  Chưa có đánh giá nào.

  Hãy là người đầu tiên nhận xét “Quyền Sở Hữu Và Quyền Khác Đối Với Tài Sản: Pháp Luật, Thực Tiễn Và Kiến Nghị (Sách chuyên khảo)”