Quy định chi tiết về quy hoạch xây dựng – hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư, xác định đơn giá, hợp đồ

227,000 VND

 • Tác giả: Quý Lâm – Kim Phượng ( Biên soạn )
 • Nhà xuất bản:
 • Ngày xuất bản:5/2015
 • Số trang: 448
 • Khổ sách: 20×28

Còn hàng

LIÊN HỆ MUA SÁCH

  LỜI MỞ ĐẦU

   

  Trong xây dựng và phát triển đô thị hiện nay, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng có vai trò rất quan trọng, đây là vấn đề vừa mang tính chiến lược nhưng phải đi trước một bước làm cơ sở cho đầu tư xây dựng các công trình, chỉnh trang và phát triển đô thị… Đây là một trong những giải pháp chủ yếu để quản lý xây dựng đô thị phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, góp phần làm tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh xã hội.

  Nhằm tạo điều kiện đưa hoạt động đầu tư xây dựng đạt hiệu quả cao và đi vào trật tự, thích ứng với nền kinh tế thị trường mở cửa, hợp tác và hội nhập, huy động được các nguồn lực đầu tư phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ phát triển, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân theo mục tiêu của Đảng và Nhà nước đã đề ra. Tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước thực hiện quản lý việc sử dụng các nguồn vốn đầu tư nhà nước đúng mục tiêu, phù hợp với quy hoạch, nâng cao hiệu quả công tác quản lý trong giai đoạn hiện nay. Chính phủ và các cơ quan ban ngành có liên quan đã ban hành nhiều quy định mới liên quan đến vấn đề trên, cụ thể như sau: Nghị Định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06-05-2015 Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị Định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22-04-2015 Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị Định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12-05-2015 Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị Định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25-3-2015 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông Tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20-03-2015 Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng…

  Để kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan, ban, ngành cùng các doanh nghiệp và đông đảo bạn đọc trong cả nước về các quy định pháp luật mới trong lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư trong hoạt động xây dựng, Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG – HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ, XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ, HỢP ĐỒNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH“.

  Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

  Phần I. Luật Xây dựng được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khóa XIII (hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2015).

   Phần II. Hướng dẫn xác định đơn giá trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

   Phần III. Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng, giấy phép quy hoạch và định mức dự toán xây dựng công trình.

  Phần IV. Hướng dẫn chi tiết về hợp đồng xây dựng và năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu xây dựng.

   Phần V. Quản lý chất lượng, bảo trì và kiểm định, giám định công trình xây dựng.

   Phần VI. Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

   Phần VII. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng.

  Nội dung cuốn sách được sắp xếp theo trình tự thời gian, có giá trị thực tiễn những quy định liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Hy vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích cho các cơ quan ban ngành và doanh nghiệp có liên quan.

  Xin trân trọng trọng giới thiệu!

  Đánh giá

  Chưa có đánh giá nào.

  Hãy là người đầu tiên nhận xét “Quy định chi tiết về quy hoạch xây dựng – hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư, xác định đơn giá, hợp đồ”