Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai – Định mức kinh tế – kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

255,000 VND

 • Tác giả: Vũ Tươi – Thiên Kim
 • Nhà xuất bản: Lao Động
 • Ngày xuất bản:Tháng 10/2021
 • Số trang: 547
 • Khổ sách: 20×28 cm ( Bìa mền)

Còn hàng

LIÊN HỆ MUA SÁCH

  Ngày 30-6-2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 09/2021/TT-BTNMT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Theo đó, đối với trường hợp thửa đất mới phát sinh do tách thửa, hợp thửa thì hủy bỏ số thứ tự thửa đất cũ, số thửa mới được đánh số tiếp theo số thứ tự thửa đất lớn nhất trong mảnh bản đồ. Trường hợp Nhà nước thu hồi một phần thửa đất mà phần thu hồi không tạo thành thửa đất mới và phần diện tích còn lại không bị chia cắt thành nhiều thửa đất thì phần diện tích còn lại không thu hồi vẫn giữ nguyên số thứ tự thửa đất cũ;…

  Ngày 06-8-2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 11/2021/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Theo đó, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu quốc gia được thực hiện thông qua các bước sau đây: Điều tra, thu thập bổ sung thông tin, tài liệu và khảo sát thực địa về kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu quốc gia; Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất quốc gia kỳ trước; Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu quốc gia; Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan.

  Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25-9-2021 Về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

  Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đất đai, nhà ở và bạn đọc quan tâm đến những quy định mới nêu trên, Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai – Định mức kinh tế – kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

  Phần I. Luật Đất đai

  Phần II. Quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

  Phần III. Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  Phần IV. Quy định về thu tiền sử dụng đất và miễn, giảm thuế sử dụng đất

  Phần V. Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

  Phần VI. Các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai

  Phần VII. Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất, tiền thuê đất

  Phần VIII. Hướng dẫn mới nhất thi hành Luật Nhà ở và quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

  Phần IX. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

  Phần X. Định mức kinh tế – kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  Phần XI. Quy định về giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

  Đánh giá

  Chưa có đánh giá nào.

  Hãy là người đầu tiên nhận xét “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai – Định mức kinh tế – kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất”