Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính (Hiện Hành) ( Sửa Đổi, Bổ Sung năm 2020)

65,700 VND

 • Tác giả: Quốc Hội
 • Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
 • Ngày xuất bản:Tháng 10/2022
 • Số trang: 220
 • Khổ sách: 14.5×20.5

Còn hàng

LIÊN HỆ MUA SÁCH

  Văn bản Luật xử lý vi phạm hành chính (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020) gồm 6 phần và 142 điều, quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính. Luật này được nhất thể hóa từ bốn văn bản luật: Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật Hải quan năm 2014; Luật Thủy sản năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, do Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 có nội dung mang tính thay thế toàn bộ nội dung đã được sửa đổi tại Luật Hải quan năm 2014 và Luật Thủy sản năm 2017 nên cuốn sách chỉ thể hiện phần nội dung được sửa đổi năm 2020. 

  Đánh giá

  Chưa có đánh giá nào.

  Hãy là người đầu tiên nhận xét “Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính (Hiện Hành) ( Sửa Đổi, Bổ Sung năm 2020)”