Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2020)

24,000 VND

Còn hàng

LIÊN HỆ MUA SÁCH

  Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008 được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2009, quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt.

  Để phù hợp với những thay đổi của đời sống kinh tế – xã hội của đất nước, Quốc hội đã thông qua các văn bản luật có nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế năm 2016.

  Ngày 11/01/2022, tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, trong đó có nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008.

  Cuốn sách Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2016, 2022) được xuất bản nhằm cung cấp cho bạn đọc một văn bản Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt hoàn chỉnh, thuận tiện trong tra cứu và áp dụng, được hợp nhất từ năm văn bản luật nêu trên.

  Đánh giá

  Chưa có đánh giá nào.

  Hãy là người đầu tiên nhận xét “Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2020)”