Luật Kinh Doanh Bất Động Sản (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

35,000 VND

Còn hàng

Danh mục:

LIÊN HỆ MUA SÁCH

    Nội dung cuốn sách là văn bản nhất thể hóa từ Luật Kinh doanh bất động sản đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25/11/2014 và phần nội dung đã được sửa đổi, bổ sung của Luật Đầu tư đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020. Luật Kinh doanh bất động sản (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020) gồm 6 chương, 82 điều, quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản. Cuốn sách giúp độc giả tìm hiểu và thực thi các quy định hiện hành của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

    Đánh giá

    Chưa có đánh giá nào.

    Hãy là người đầu tiên nhận xét “Luật Kinh Doanh Bất Động Sản (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020)”