Luật Kinh doanh bảo hiểm (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019)

21,000 VND

 • Tác giả: Quốc hội 
 • Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
 • Ngày xuất bản:Tháng 11/2019
 • Số trang: 97
 • Khổ sách: 12x19cm

Còn hàng

LIÊN HỆ MUA SÁCH

  Luật Kinh doanh bảo hiểm (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019) gồm 9 chương, 129 điều, quy định về tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm, xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.

  Nội dung cuốn sách là văn bản được nhất thể hóa từ Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 (được Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09/12/2000, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2001); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2010 (được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2019 (được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2019), giúp bạn đọc thuận tiện tra cứu, tham khảo.

  Đánh giá

  Chưa có đánh giá nào.

  Hãy là người đầu tiên nhận xét “Luật Kinh doanh bảo hiểm (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019)”