Luật Doanh Nghiệp Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

255,000 VND

 • Tác giả: Lê Phương
 • Nhà xuất bản: Lao Động
 • Ngày xuất bản:Tháng 6/2021
 • Số trang: 400
 • Khổ sách: 19×27 cm ( Bìa mền)

Còn hàng

LIÊN HỆ MUA SÁCH

  Cuốn sách  ” Luật Doanh Nghiệp Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành ” cập nhật đầy đủ các Nghị định và Thông tư mới nhất 2021 về hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Doanh nghiệp,  đăng ký doanh nghiệp, chuyển đổi cổ phần hóa doanh nghiệp… Nhằm giúp bạn đọc, doanh nghiệp thông tin kịp thời, đầy đủ và hướng dẫn tra cứu áp dụng văn bản pháp luật một cách hiệu quả. Nhà xuất bản Lao Động cho phát hành cuốn sách LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH  ( Cập Nhật Các Văn Bản Mới Nhất Năm 2021 )

  Nội dung cuốn sách bao gồm các phần như sau:

  PHẦN I. LUT DOANH NGHIỆP VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DN THI HÀNH

         * LUẬT DOANH NGHIỆP số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020  ( có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021)

           * NGHỊ ĐỊNH SỐ 47/2021/NĐ-CP NGÀY 01THÁNG 04 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

  PHẦN II. QUY ĐỊNH MI NHT V ĐĂNG KÝ DOANH NGHIP.

  PHẦN III.  HƯỚNG DN MI NHT V C PHN HÓA DOANH NGHIP.

  • MỤC I. HƯỚNG DẪN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN.
  • MC II. CHUYN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIM HU HN MT THÀNH VIÊN DO DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ 100% VỐN ĐIỀU L THÀNH CÔNG TY C PHN.

        PHẦN IV. HƯỚNG DN MT S NI DUNG VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀ QUN LÝ, S DNG VN, TÀI SN TI DOANH NGHIP.

        Luatvietbook xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc!

  Đánh giá

  Chưa có đánh giá nào.

  Hãy là người đầu tiên nhận xét “Luật Doanh Nghiệp Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành”