Luật Đất Đai và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

260,000 VND

 • Tác giả: Vũ Tươi
 • Nhà xuất bản: La Động
 • Ngày xuất bản:Tháng 1/2022
 • Số trang: 432 trang
 • Khổ sách: 20×28 cm

Còn hàng

LIÊN HỆ MUA SÁCH

  Lời giới thiệu:
  Ngày 06-01-2022, Chính phủ ban hành Nghị định 04/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ. Trong đó, sửa đổi một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai tại , như: sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 3 về giải thích từ ngữ đối với hành vi chiếm đất; bổ sung khoản 10 Điều 7 về xác định số lợi bất hợp pháp do vi phạm hành chính về đất đai: Việc nộp số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm đã xảy ra trước ngày có hiệu lực chỉ áp dụng đối với các hành vi vi phạm mà các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về đất đai trước đây có quy định phải nộp số lợi bất hợp pháp.

  Bên cạnh đó, Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành các văn bản về quy hoạch sử dụng đất quốc gia bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, như: Nghị định số 03/VBHN-BTNMT ngày 04-5-2021 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13-11-2021 Về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 – 2025.

  Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đất đai và bạn đọc quan tâm đến những quy định mới nêu trên, Nhà xuất bản Lao Động phối hợp với xuất bản cuốn sách: Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành – Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai – Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ năm 2021- 2025.
  Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

  Phần I: Luật Đất đai

  Phần II: Quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

  Phần III: Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  Phần IV: Quy định về thu tiền sử dụng đất và miễn, giảm thuế sử dụng đất

  Phần V: Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

  Phần VI: Các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai

  Phần VII: Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất, tiền thuê đất

  Phần VIII: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

  Phần IX: Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  Phần X: Quy định mới sửa đổi, bổ sung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

  Luatvietbook xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc!

  Đánh giá

  Chưa có đánh giá nào.

  Hãy là người đầu tiên nhận xét “Luật Đất Đai và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành”