Luật Đất Đai ( Hiện Hành ) ( Sửa đổi, bổ sung năm 2018 )

45,900 VND

 • Tác giả: Quốc Hội
 • Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia sự thật
 • Ngày xuất bản:Tháng 2020
 • Số trang: 248 trang
 • Khổ sách: 14.5×20.5 cm

Còn hàng

LIÊN HỆ MUA SÁCH

  Cuốn sách góp phần giúp bạn đọc tìm hiểu và thực thi các quy định pháp luật mới về đất đai, đồng thời cung cấp tới bạn đọc một văn bản pháp luật hoàn chỉnh, thuận tiện cho việc tra cứu, áp dụng.

  Luật Đất đai (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018) gồm 14 chương, 212 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019, quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Cuốn sách Luật Đất đai (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018) được hợp nhất từ văn bản Luật Đất đai năm 2013 và phần sửa đổi, bổ sung Luật này tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.

  Đánh giá

  Chưa có đánh giá nào.

  Hãy là người đầu tiên nhận xét “Luật Đất Đai ( Hiện Hành ) ( Sửa đổi, bổ sung năm 2018 )”