Luật Đất đai (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018)

49,000 VND

 • Tác giả: Quốc Hội
 • Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
 • Ngày xuất bản:Tháng 5/2022
 • Số trang: 248 trang
 • Khổ sách: 13×19 cm ( Bìa Mềm )

Còn hàng

Danh mục: Từ khóa:

LIÊN HỆ MUA SÁCH

  Cuốn sách được hợp nhất từ văn bản Luật Đất đai năm 2013 và phần sửa đổi, bổ sung Luật này tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018. Theo đó, toàn bộ Chương IV (Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất) và khoản 1 Điều 21, khoản 1 Điều 151 của Luật Đất đai năm 2013 đã được sửa đổi, bổ sung. Luật Đất đai (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018) gồm 14 chương, 212 điều, quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Đánh giá

  Chưa có đánh giá nào.

  Hãy là người đầu tiên nhận xét “Luật Đất đai (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018)”