Luật Chứng Khoán ( hiện hành )

66,600 VND

 • Tác giả: Quốc Hội
 • Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
 • Ngày xuất bản:Tháng 5/2022
 • Số trang: 195
 • Khổ sách: 14.5×20.5 cm

Còn hàng

LIÊN HỆ MUA SÁCH

  Luật Chứng khoán được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Luật gồm 10 chương, 135 điều, quy định các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán; tổ chức thị trường chứng khoán; quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

  Đây là văn bản luật cần có đối với tất cả các cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động về chứng khoán, như các cá nhân, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước tham gia thị trường chứng khoán, các công ty đại chúng, thành viên của các sở giao dịch chứng khoán và các công ty

  Đánh giá

  Chưa có đánh giá nào.

  Hãy là người đầu tiên nhận xét “Luật Chứng Khoán ( hiện hành )”