Luật Các Tổ Chức Tín Dụng ( Hiện hành ) ( Sửa đổi, bổ sung năm 2017 )

40,000 VND

 • Tác giả: Quốc Hội
 • Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
 • Ngày xuất bản:Tháng 8/2019
 • Số trang: 208 trang
 • Khổ sách: 13 x 19 cm ( Bìa Mềm )

Còn hàng

LIÊN HỆ MUA SÁCH

  Nội dung cuốn sách được nhất thể hóa từ văn bản Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017.

  Toàn văn luật gồm 10 chương, 163 điều, quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng. Luật Các tổ chức tín dụng được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/6/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011. 

  Đánh giá

  Chưa có đánh giá nào.

  Hãy là người đầu tiên nhận xét “Luật Các Tổ Chức Tín Dụng ( Hiện hành ) ( Sửa đổi, bổ sung năm 2017 )”