Luật Bảo Hiểm Xã Hội (hiện hành) (sửa đổi năm 2015, 2018, 2019)

24,000 VND

Còn hàng

LIÊN HỆ MUA SÁCH

    Cuốn sách gồm 9 chương, 125 điều, quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội. Nội dung Luật Bảo hiểm xã hội mà cuốn sách cung cấp là văn bản hợp nhất của Luật Bảo hiểm xã hội được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 và Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018; Bộ luật Lao động năm 2019.

    Đánh giá

    Chưa có đánh giá nào.

    Hãy là người đầu tiên nhận xét “Luật Bảo Hiểm Xã Hội (hiện hành) (sửa đổi năm 2015, 2018, 2019)”