Cẩm Nang Dành Cho Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng  Và Hỏi - Đáp Các Tình Huống Về Nghiệp Vụ Giám Sát, Thi Công, Nghiệp Thu Công Trình
- 34.2%

Cẩm Nang Dành Cho Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng Và Hỏi - Đáp Các Tình Huống Về Nghiệp Vụ Giám Sát, Thi Công, Nghiệp Thu Công Trình

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Quy Hoạch Xây Dựng
- 30.4%

Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Quy Hoạch Xây Dựng

395.000 VNĐ

275.000 VNĐ

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Sửa Chữa Bảo Dưỡng, Xác Định Đơn Giá Nhân Công, Giá Ca Máy Và Thiết Bị Thi Công Xây Dựng ( Sửa đổi -bổ sung) - TẬP 4
- 30%

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Sửa Chữa Bảo Dưỡng, Xác Định Đơn Giá Nhân Công, Giá Ca Máy Và Thiết Bị Thi Công Xây Dựng ( Sửa đổi -bổ sung) - TẬP 4

410.000 VNĐ

287.000 VNĐ

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Lắp Đặt ( Sửa đổi - bổ sung)- Tập 3
- 32.2%

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Lắp Đặt ( Sửa đổi - bổ sung)- Tập 3

398.000 VNĐ

270.000 VNĐ

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Khảo Sát - Thí Nghiệm - Sử Dụng Vật Liệu Xây Dựng - Tập 2
- 30.1%

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Khảo Sát - Thí Nghiệm - Sử Dụng Vật Liệu Xây Dựng - Tập 2

395.000 VNĐ

276.000 VNĐ

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Xây Dựng ( Sửa đổi- bổ sung)- Tập 1
- 30.5%

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Xây Dựng ( Sửa đổi- bổ sung)- Tập 1

475.000 VNĐ

330.000 VNĐ

Luật Xây dựng  - Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng công trình
- 25.7%

Luật Xây dựng - Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng công trình

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
- 25.7%

Quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Cẩm Nang Công Tác Quản Lý Quy Hoạch, Xây Dựng- Quy Định Xử Phạt Hành Chính Trong Hoạt Động Xây Dựng, Quản Lý Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật, Kinh Doanh Bất Động Sản, Phát Triển Quản Lý và Sử Dụng Nhà Ở
- 25.7%

Cẩm Nang Công Tác Quản Lý Quy Hoạch, Xây Dựng- Quy Định Xử Phạt Hành Chính Trong Hoạt Động Xây Dựng, Quản Lý Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật, Kinh Doanh Bất Động Sản, Phát Triển Quản Lý và Sử Dụng Nhà Ở

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Định mức dự tóoán xây dựng công trình -Phần Xây Dựng
- 30%

Định mức dự tóoán xây dựng công trình -Phần Xây Dựng

480.000 VNĐ

336.000 VNĐ

Đinh Mức dự toán xây dựng công trình - Phần Sửa Chửa- Lắp Đặt thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng
- 30%

Đinh Mức dự toán xây dựng công trình - Phần Sửa Chửa- Lắp Đặt thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Cẩm nang công tác đấu thầu - quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc
- 30%

Cẩm nang công tác đấu thầu - quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc

420.000 VNĐ

294.000 VNĐ

First 1 2 3 End
DOWNLOAD ĐẦU SÁCH