Cẩm nang nghiệp vụ dành cho kế toán trường học- quy định mơí về quản lý thu chi trong trường học
- 25.7%

Cẩm nang nghiệp vụ dành cho kế toán trường học- quy định mơí về quản lý thu chi trong trường học

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Cẩm nang pháp luật dành cho Hiệu trưởng trường học - chế độ chính sách dành cho giáo viên sinh viên học sinh
- 30%

Cẩm nang pháp luật dành cho Hiệu trưởng trường học - chế độ chính sách dành cho giáo viên sinh viên học sinh

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trường học - quy định thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế, phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán
- 30%

Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trường học - quy định thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế, phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Tuyển chọn tham khảo các bài diễn văn phát biểu khai mạc bế mạc hội nghị dùng trong trường học
- 30%

Tuyển chọn tham khảo các bài diễn văn phát biểu khai mạc bế mạc hội nghị dùng trong trường học

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH
Zalo Zalo:0938 662 938 Zalo
Hotline:0938 662 938
Send SMS SMS:0938 662 938 >Nhắn tin Facebook Nhắn tin Facebook