Chính sách tăng lương điều chỉnh tiền lương- chế độ phụ cấp- trợ cấp đối với cán bộ công chức- viên
- 30%

Chính sách tăng lương điều chỉnh tiền lương- chế độ phụ cấp- trợ cấp đối với cán bộ công chức- viên

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH
Zalo Zalo:0938 662 938 Zalo
Hotline:0938 662 938
Send SMS SMS:0938 662 938 >Nhắn tin Facebook Nhắn tin Facebook