Cẩm nang dành cho kế toán trưởng- Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và Luật quản lý, sử dụng tài sản công
- 30%

Cẩm nang dành cho kế toán trưởng- Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và Luật quản lý, sử dụng tài sản công

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Luật ngân sách nhà nước- Hệ thống mục lục ngân sách và hướng dẫn mới nhất về quản lý chi tiêu trong
- 30%

Luật ngân sách nhà nước- Hệ thống mục lục ngân sách và hướng dẫn mới nhất về quản lý chi tiêu trong

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN  CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2015
- 25.7%

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2015

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

140 Sơ Đồ Kế Toán Doanh Nghiệp ( Theo thông tư 200/2014 )
- 20%

140 Sơ Đồ Kế Toán Doanh Nghiệp ( Theo thông tư 200/2014 )

325.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Chế độ kế toán doanh nghiệp 2015
- 25.7%

Chế độ kế toán doanh nghiệp 2015

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH
Zalo Zalo:0938 662 938 Zalo
Hotline:0938 662 938
Send SMS SMS:0938 662 938 >Nhắn tin Facebook Nhắn tin Facebook