Bộ luật Tố tụng dân sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019)

Bộ luật Tố tụng dân sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019)

102.000 VNĐ

Bộ Luật Lao Động Năm 2019
- 10.8%

Bộ Luật Lao Động Năm 2019

37.000 VNĐ

33.000 VNĐ

Luật Tổ chức chính quyền địa phương  ( sửa đổi, bổ sung năm 2017,2019)
- 10.5%

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ( sửa đổi, bổ sung năm 2017,2019)

38.000 VNĐ

34.000 VNĐ

Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính  ( Sửa đổi, bổ sung năm 2020)
- 10.9%

Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính ( Sửa đổi, bổ sung năm 2020)

46.000 VNĐ

41.000 VNĐ

Luật Xây Dựng 2020
- 10%

Luật Xây Dựng 2020

45.000 VNĐ

40.500 VNĐ

Luật Doanh Nghiệp 2020

Luật Doanh Nghiệp 2020

53.000 VNĐ

Luật Quản Lý Thuế

Luật Quản Lý Thuế

35.000 VNĐ

Luật Chứng Khoán Năm 2019

Luật Chứng Khoán Năm 2019

24.000 VNĐ

Luật Thi Hành Án Hình Sự
- 10.4%

Luật Thi Hành Án Hình Sự

48.000 VNĐ

43.000 VNĐ

Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Về Tổ Chức Bộ Máy Nhà Nước Việt Nam
- 34.2%

Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Về Tổ Chức Bộ Máy Nhà Nước Việt Nam

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật Quy Hoạch

Luật Quy Hoạch

20.000 VNĐ

Luật Tổ Chức Tín Dụng Năm 2010 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017

Luật Tổ Chức Tín Dụng Năm 2010 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017

40.000 VNĐ

First 1 2 3 4 End
Zalo Zalo:0938 662 938 Zalo
Hotline:0938 662 938
Send SMS SMS:0938 662 938 >Nhắn tin Facebook Nhắn tin Facebook