Định mức -Phần lắp đặt hệ thống cấp thoát nước – Thu gom xử lý chất thải rắn duy trì cây xanh

227,000 VND

 • Tác giả:
 • Nhà xuất bản:
 • Ngày xuất bản:9/2014
 • Số trang: 423
 • Khổ sách: 20×28

Còn hàng

LIÊN HỆ MUA SÁCH

  LỜI MỞ ĐẦU

   

  Ngày 30-5-2014, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 590/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước. Quyết định số 591/QĐ-BXD Về việc công bố định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị. Quyết định số 592/QĐ-BXD Về việc công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị. Quyết định số 593/QĐ-BXD Về việc công bố định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị. Quyết định số 594/QĐ-BXD Về việc công bố định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị. Quyết định số 634/QĐ-BXD ngày 9-6-2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2013. Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 6-8-2014 của Chính Phủ về thoát nước và xử lý nước thải. Quyết định số 1196/QĐ-TTg ngày 23-7-2014 phê duyệt đề án “ huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt”. Thông tư 27/2014/TT-BGTVT ngày 28-07-2014 quy định vể việc quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông. Thông tư 09/2014/TT-BXD ngày 10-7-2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các thông tư hướng dẫn Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Quyết định 977/QĐ-BXD ngày 30-7-2014 về việc công bố thủ tục hành chính công tác thẩm tra thiết kế xây dựng.Thông tư số 98/2014/TT-BTC ngày 25-7-2014 hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Thông tư 75/2014/TT-BTC ngày 12-6-2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng. …

  Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến xây dựng đến các cơ quan, ban, ngành, các doanh nghiệp, cá nhân trong cả nước, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sách nêu trên

  Nội dung cuốn sách bao gồm nội dung sau:

  Phần I:  Định mức dự toán mới về nước, xử lý nước thải

  Phần II: Định mức dự toán về duy trì cây xanh và chiếu sáng đô thị

  Phần III: Suất vốn đầu tư xây dựng công trình 2014

  Phần IV:  Quản lý chất lượng xây dựng công trình

  Phần V: Quản lý nhà nước hoạt động xây dựng, giám sát, giám định, thẩm tra thiết kế công trình

  Đánh giá

  Chưa có đánh giá nào.

  Hãy là người đầu tiên nhận xét “Định mức -Phần lắp đặt hệ thống cấp thoát nước – Thu gom xử lý chất thải rắn duy trì cây xanh”