Bí Quyết Thành Công Trong Giải Quyết Án Hình Sự Và Những Kinh Nghiệm Quý Báu

Bí Quyết Thành Công Trong Giải Quyết Án Hình Sự Và Những Kinh Nghiệm Quý Báu

335.000 VNĐ

Hỏi Đáp Pháp Luật Về Phòng, Chống Tham Nhũng

Hỏi Đáp Pháp Luật Về Phòng, Chống Tham Nhũng

250.000 VNĐ

Hỏi - Đáp Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017

Hỏi - Đáp Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017

150.000 VNĐ

Luật xử lý vi phạm hành chính -510  Hành vi vi phạm, mức phạt và thẩm quyền xử phạt trong các lĩnh vực mới nhất
- 38.8%

Luật xử lý vi phạm hành chính -510 Hành vi vi phạm, mức phạt và thẩm quyền xử phạt trong các lĩnh vực mới nhất

425.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Với Việc Bảo Vệ Quyền Con Người
- 15%

Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Với Việc Bảo Vệ Quyền Con Người

300.000 VNĐ

255.000 VNĐ

 Hỏi -Đáp Về Luật Tổ Chức Cơ Quan Điều Tra Hình Sự Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
- 10%

Hỏi -Đáp Về Luật Tổ Chức Cơ Quan Điều Tra Hình Sự Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

120.000 VNĐ

108.000 VNĐ

Chỉ Dẫn Tra Cứu Áp Dụng Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 ( Tái Bản Lần Thứ Nhất, Có Chỉnh sửa, Bổ sung )
- 16.7%

Chỉ Dẫn Tra Cứu Áp Dụng Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 ( Tái Bản Lần Thứ Nhất, Có Chỉnh sửa, Bổ sung )

450.000 VNĐ

375.000 VNĐ

Tìm hiểu các hình phạt trong bộ luậtt hình sự năm 2015 và phương pháp quyết định hình phạt trong xét xử vụ án hình sự với các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất
- 38.8%

Tìm hiểu các hình phạt trong bộ luậtt hình sự năm 2015 và phương pháp quyết định hình phạt trong xét xử vụ án hình sự với các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

425.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự trong giai đoạn xét xử và áp dụng Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 với các văn bản hướng dẫn mới nhất
- 40.4%

Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự trong giai đoạn xét xử và áp dụng Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 với các văn bản hướng dẫn mới nhất

470.000 VNĐ

280.000 VNĐ

Chỉ Dẫn Tra Cứu Áp Dụng Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015
- 16.7%

Chỉ Dẫn Tra Cứu Áp Dụng Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015

450.000 VNĐ

375.000 VNĐ

Phương Pháp Nghiên Cứu Hồ Sơ Vụ Án Hành Chính Và Áp Dụng Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2015 Với Các Văn Bản Hướng Dẫn Mới Nhất
- 41.7%

Phương Pháp Nghiên Cứu Hồ Sơ Vụ Án Hành Chính Và Áp Dụng Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2015 Với Các Văn Bản Hướng Dẫn Mới Nhất

480.000 VNĐ

280.000 VNĐ

Phương Pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự và áp dụng bộ luật tố tụng dân sự 2015  với các văn bản hướng dẫn mới nhất
- 35%

Phương Pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự và áp dụng bộ luật tố tụng dân sự 2015 với các văn bản hướng dẫn mới nhất

460.000 VNĐ

299.000 VNĐ

First 1 2 End
DOWNLOAD ĐẦU SÁCH
Zalo Zalo:0938 662 938 Zalo
Hotline:0938 662 938
Send SMS SMS:0938 662 938 >Nhắn tin Facebook Nhắn tin Facebook