Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Thẩm Phán, Kiểm Sát Viên, Luật Sư ( Trong lĩnh vực dân sự và tố tụng dân sự)

Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Thẩm Phán, Kiểm Sát Viên, Luật Sư ( Trong lĩnh vực dân sự và tố tụng dân sự)

290.000 VNĐ

Kỹ Năng Hoạt Động Dành Cho Luật Sư Trong Vụ Án Hình Sự

Kỹ Năng Hoạt Động Dành Cho Luật Sư Trong Vụ Án Hình Sự

45.000 VNĐ

Luật Doanh Nghiệp Việt Nam - Tình Huống - Dẫn Giải - Bình Luận
- 10%

Luật Doanh Nghiệp Việt Nam - Tình Huống - Dẫn Giải - Bình Luận

146.000 VNĐ

131.400 VNĐ

Hỏi – Đáp Bộ luật Lao động năm 2019
- 10%

Hỏi – Đáp Bộ luật Lao động năm 2019

132.000 VNĐ

118.800 VNĐ

Luật Doanh Nghiệp 2020

Luật Doanh Nghiệp 2020

53.000 VNĐ

Sổ tay luật sư

Sổ tay luật sư

550.000 VNĐ

Phương Pháp Phân Tích Luật Viết

Phương Pháp Phân Tích Luật Viết

77.000 VNĐ

Để Hoàn Thành Tốt Luận Văn Ngành Luật

Để Hoàn Thành Tốt Luận Văn Ngành Luật

107.000 VNĐ

Luật Thể Dục Thể Thao (Hiện Hành) (Sửa đổi bổ sung năm 2018)

Luật Thể Dục Thể Thao (Hiện Hành) (Sửa đổi bổ sung năm 2018)

15.000 VNĐ

Luật Cạnh Tranh

Luật Cạnh Tranh

23.000 VNĐ

Luật an ninh mạng

Luật an ninh mạng

15.000 VNĐ

Bình luận khoa học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015

Bình luận khoa học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015

330.000 VNĐ

First 1 2 End
DOWNLOAD ĐẦU SÁCH