Chính Sách Mới về Bảo Hiểm – Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Thất Nghiệp

250,000 VND

 • Tác giả: Thu Phương
 • Nhà xuất bản: Lao Động
 • Ngày xuất bản:Tháng 12/ 2021
 • Số trang: 395
 • Khổ sách: 120×28 cm

Còn hàng

LIÊN HỆ MUA SÁCH

  Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là những chính sách an sinh xã hội đặc biệt quan trọng đối với người dân, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế – xã hội và đời sống nhân dân bị ảnh hưởng, tác động sâu sắc bởi đại dịch COVID-19.

  Vì vậy thời gian qua, Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các Bộ ngành đã ban hành nhiều chính sách mới về bảo hiểm nhằm bảo đảm ổn định chính trị – xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững kinh tế như: Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 Về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/ 2021 Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; Thông tư  06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc…

  Để các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, người lao động có các tài liệu nói trên, Nhà xuất bản Lao Động giới thiệu cuốn sách: CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO HIỂM LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI – LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ  -BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

  Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau:

  PHẦN I. NHỮNG THAY ĐỔI MỚI NHẤT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

  PHẦN II. LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

  PHẦN III. LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

  PHẦN IV. QUY ĐỊNH MỚI VỀ  BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP BẮT BUỘC

  PHẦN V. HƯỚNG DẪN THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ THEO ĐỊNH SUẤT

  PHẦN VI. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG,NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 MỚI NHẤT

  Đánh giá

  Chưa có đánh giá nào.

  Hãy là người đầu tiên nhận xét “Chính Sách Mới về Bảo Hiểm – Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Thất Nghiệp”