Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015 ( Sửa đổi, bổ sung năm 2021) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

265,000 VND

 • Nhà xuất bản: Thanh Niên
 • Ngày xuất bản:Tháng 1/2022
 • Số trang: 553 trang
 • Khổ sách: 20×28 cm

Còn hàng

Danh mục:

LIÊN HỆ MUA SÁCH

  Ngày 27/11/2015, tại kỳ họp thứ 10,Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Bộ luật Tố tụng Hình sự. Bộ luật Tố tụng Hình sự có nhiệm vụ bảo đảm phát hiện chính xác và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người,quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm.

  Ngày 12/11/2021, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV đã  thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13.

  Nhà xuất bản Thanh Niên xuất bản cuốn sách “Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2021) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

   Nội dung cuốn sách gồm 02 phần

  Phần thứ nhất: Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2021)

  Phần thứ hai: Các văn bản hướng dẫn thi hành.

  Đánh giá

  Chưa có đánh giá nào.

  Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015 ( Sửa đổi, bổ sung năm 2021) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành”