Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2015

342,000 VND

 • Tác giả: PGS.TS Nguyễn Văn Cừ – PGS.TS Trần Thị Huệ
 • Nhà xuất bản: Công An Nhân Dân
 • Ngày xuất bản: Tháng 12-2016
 • Số trang: 1.132
 • Khổ sách: 19×27

Còn hàng

LIÊN HỆ MUA SÁCH

  Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2015

  Bộ Luật dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 24-11-2015 ( có hiệu lực thi hành ngày 1-1-2017 và thay thế Bộ luật dân sự 2005. Sau 10 thi hành,  Bộ luật dân sự 2005 đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập như chưa đáp ứng được yêu cầu của cơ chế pháp để hướng dẫn, chỉ dẫn, công nhận, tôn trọng, bảo vệ tốt nhất quyền dân sự; nhiều quy định của Bộ luật chưa thực sự là chuẩn mực ứng xử pháp lý cho mọi chủ thể trong cộng đồng dân cư. Đồng thời, thiếu cơ sở pháp lý  khi các cơ quan bảo vệ pháp luật áp dụng pháp luật để giải quyết tranh chấp…Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả điều chỉnh của Bộ luật dân sự nói riêng, pháp luật dân sự nói chung. Ý thức được điều đó, các nhà soạn luật Việt Nam đã xây dựng Bộ luật dân sự năm 2015 phù hợp với sự phát triển về điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam hiện nay, đặc biệt là sự tồn tại và vận hành của nền kinh tế thị trường trong bối cảnh hội nhập và phát triển. Bộ luật dân sự 2015 ra đời có nhiều đổi mới cả về kết cấu, nội dung và hình thức thể hiện tư duy pháp lý và quan điểm lập pháp phù hợp; góp phần xây dựng hệ thống pháp luật dân sự thống nhất, ổn định cũng như nền khoa học pháp lý Việt Nam.

  Tập thể tác giả gồm các nhà khoa học, các chuyên gia pháp luật dân sự, các nhà nghiên cứu, giảng dạy và những nhà hoạt động thực tiễn biên soạn cuốn sách Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2015”  do PGS.TS Nguyễn Văn Cừ – PGS.TS Trần Thị Huệ chủ biên.

  Tập thể tác giả hy vọng, công trình khoa học này là tài liệu quý giá, cung cấp những kiến thức và thông tin thiết thực, bổ ích cho nhu cầu tìm hiểu, nghiêm cứu, học tập, giảng dạy và áp dụng thực tiễn.

  Phương pháp tiếp cận của nhóm là phân tích làm rõ nội dung của từng điều luật; bình luận các nội dung tích cực và phù hợp với thực tiễn thự hiện và áp dụng các quy định của Bộ luật dân sự; phát hiện những nội dung còn hạn chế, chồng chéo, trùng lập, thiếu khuyết từ đó có định hướng hoàn thiện.

  Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

  Phần I. Quy định chung

  Phần II. Quyền sở hữu và quyền khác khác đối với tài sản.

  Phần III. Nghĩa vụ và hợp đồng.

  Phần IV. Thừa kế

  Phần V. Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tồ nước ngoài

  Latvietbook xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý bạn đọc!

  Đánh giá

  Chưa có đánh giá nào.

  Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2015”