Thẩm định tín dụng – Quy định về quản lý rủi ro và chế độ báo cáo tài chính đối với tổ chức tín dụng ngân hàng

260,000 VND

 • Tác giả: Vũ Thu Phương
 • Nhà xuất bản: Tài Chính
 • Ngày xuất bản:Tháng 5/2022
 • Số trang: 392 trang
 • Khổ sách: 20×28 cm

Còn hàng

LIÊN HỆ MUA SÁCH

  Với những khó khăn trên thị trường tài chính gần đây, việc thẩm định tín dụng,  kiểm soát rủi ro tín dụng được các ngân hàng hết sức quan tâm. Thời gian qua Chính phủ, Ngân hàng nhà nước cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực tín dụng như: Thông tư 11/2021/TT-NHNN ngày 30/07/2021 Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Chỉ thị 02/CT-NHNN ngày 13/01/2022 Về việc đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng, Văn bản hợp nhất Thông tư  02/VBHN-NHNN ngày 10/01/2022 Quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài…

  Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn các quy định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, Nhà xuất bản Tài Chính cho xuất bản cuốn sách.

  THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG – QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ RỦI RO VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG, NGÂN HÀNG

  Cuốn sách gồm các phần chính sau:

  PHẦN I. THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG & QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

  PHẦN II. CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ BẢO ĐẢM AN NINH, AN TOÀN THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

  PHẦN III. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

  PHẦN IV. QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT, KIỂM SOÁT NỘI BỘ, KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NGÂN HÀNG, TỔ CHỨC TÍN DỤNG

  PHẦN V. QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG, TỔ CHỨC TÍN DỤNG

  PHẦN VI. QUY ĐỊNH XẾP HẠNG TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI, QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

  Luatvietbook xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc!

  Đánh giá

  Chưa có đánh giá nào.

  Hãy là người đầu tiên nhận xét “Thẩm định tín dụng – Quy định về quản lý rủi ro và chế độ báo cáo tài chính đối với tổ chức tín dụng ngân hàng”