Sách Hành Chính - Văn Thư - Lao Động - Tiền Lương

Bộ Luật Lao Động Năm 2019  Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Bộ Luật Lao Động Năm 2019 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

166.000đ 184.000đ -10%

Đã bán: 28

Thêm vào giỏ hàng

Sổ Tay Pháp Luật Lao Động

Sổ Tay Pháp Luật Lao Động

252.000đ 280.000đ -10%

Đã bán: 128

Thêm vào giỏ hàng

Các Câu Hỏi Thường Gặp Trong Pháp Luật Lao Động

Các Câu Hỏi Thường Gặp Trong Pháp Luật Lao Động

252.000đ 280.000đ -10%

Đã bán: 193

Thêm vào giỏ hàng

Các Biểu Mẫu Nhân Sự Khó Tìm Liên Quan Đến Pháp Luật Lao Động

Các Biểu Mẫu Nhân Sự Khó Tìm Liên Quan Đến Pháp Luật Lao Động

391.000đ 460.000đ -15%

Đã bán: 289

Thêm vào giỏ hàng

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Lao Động Năm 2019

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Lao Động Năm 2019

270.000đ 300.000đ -10%

Đã bán: 192

Thêm vào giỏ hàng

So Sánh Bộ Luật Lao Động Năm 2012-2019 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

So Sánh Bộ Luật Lao Động Năm 2012-2019 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

288.000đ 360.000đ -20%

Đã bán: 188

Thêm vào giỏ hàng

0