Quyền nhân thân và bảo vệ quyền nhân thân theo pháp luật Việt Nam -Tập 1

Danh mục: Sách Pháp Luật

Quyền nhân thân là một trong những nội dung có vị trí quan trọng trong Bộ luật Dân sự của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tiếp cận từ quy định về phạm vi điều chỉnh của Bộ luật Dân sự năm 2015 có thể nhận thấy, cùng với quyền tài sản, quyền nhân thân là một trong hai yếu tố của quyền dân sự - một bộ phận quan trọng của quyền con người. Chính vì vậy, bảo đảm thực hiện và bảo vệ các quyền nhân thân nói riêng, quyền dân sự nói chung sẽ góp phần quan trọng vào việc ghi nhận và bảo đảm quyền con người.

 

Bên cạnh đó, với vai trò "là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân", quyền nhân thân là một trong các nội dung được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện trong cả ba lần ban hành Bộ luật Dân sự. Từ việc thay đổi số lượng, nội dung các quyền nhân thân, việc ghi nhận các quyền nhân thân mới đến việc thay đổi, bổ sung các quy định nhằm cụ thể hoa các quyền này đã cho thấy vai trò và sự ảnh hưởng của các quyền nhân thân đến các quan hệ phát sinh trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, quyền nhân thân và vấn đề bảo vệ quyền nhân thân của cá nhân chưa thực sự nhận được sự quan tâm đúng mức từ phía các chủ thể, gồm cả chủ thể mang quyền nhân thân. Tình trạng x.  âm ph.  ạm quyền nhân thân diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng việc hiểu và áp dụng đúng các quy định pháp luật vào bảo vệ các quyền nhân thân khi bị x.  âm ph. ạm còn gặp khó khăn.

 

Với mong muốn cung cấp cho bạn đọc góc nhìn tương đối toàn diện từ lý luận, thực trạng pháp luật, thực tiễn thực hiện cũng như quan điểm hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền nhân thân. Nhà xuất bản Tư Ph áp xuất bản cuốn "Quyền nhân thân và bảo vệ quyền nhân thân theo  pháp luật Việt Nam" do TS. Nguyễn Văn Hội làm chủ biên. Cuốn sách được chia làm 02 tập:

Tập 1 của cuốn sách gồm 03 chương:

Chương 1 - Tổng quan về quyền nhân thân

Chương 2 - Quyền nhân thân liên quan đến cá biệt hóa cá nhân

Chương 3 - Quyền nhân thân liên quan đến thân thể của cá nhân

Tập 2 của cuốn sách gồm 03 chương:

Chương 4 - Quyền nhân thân liên quan đến các giá trị tinh thần của con người

Chương 5 - Quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình

Chương 6 - Bảo vệ quyền nhân thân

Ngoài những quan điểm được thừa nhận chung, Nhà xuất bản Tư pháp tôn trọng và giữ nguyên một số quan điểm của các tác giả để bạn đọc tham khảo.

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm


Sản phẩm cùng loại

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2015

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2015

315.000đ 350.000đ -10%

Đã bán: 81

Thêm vào giỏ hàng

55 Cặp Tội Danh Dễ Nhằm Lẫn Trong Bộ Luật Hình Sự ( Hiện hành )

55 Cặp Tội Danh Dễ Nhằm Lẫn Trong Bộ Luật Hình Sự ( Hiện hành )

137.000đ 153.000đ -10%

Đã bán: 36

Thêm vào giỏ hàng

Hướng Dẫn Khởi Nghiệp Với Nghề Luật Sư

Hướng Dẫn Khởi Nghiệp Với Nghề Luật Sư

440.000đ 490.000đ -10%

Đã bán: 107

Thêm vào giỏ hàng

Trách Nhiệm Hình Sự và Loại Trừ Trách Nhiệm Hình Sự

Trách Nhiệm Hình Sự và Loại Trừ Trách Nhiệm Hình Sự

225.000đ 250.000đ -10%

Đã bán: 47

Thêm vào giỏ hàng

Pháp luật về thủ tục thi hành án dân sự

Pháp luật về thủ tục thi hành án dân sự

130.500đ 145.000đ -10%

Đã bán: 38

Thêm vào giỏ hàng

 Chỉ Dẫn Tra Cứu, Áp Dụng Bộ Luật Dân Sự Năm 2015

Chỉ Dẫn Tra Cứu, Áp Dụng Bộ Luật Dân Sự Năm 2015

400.000đ 550.000đ -27%

Đã bán: 247

Thêm vào giỏ hàng

Luật Tổ Chức Chính Phủ ( Hiện hành )( sửa đổi, bổ sung năm 2019 )

Luật Tổ Chức Chính Phủ ( Hiện hành )( sửa đổi, bổ sung năm 2019 )

17.100đ 19.000đ -10%

Đã bán: 6

Thêm vào giỏ hàng

Phòng, Chống Tội Phạm Trong Lĩnh Vực Công Nghệ Cao

Phòng, Chống Tội Phạm Trong Lĩnh Vực Công Nghệ Cao

270.000đ 300.000đ -10%

Đã bán: 28

Thêm vào giỏ hàng

Quyền nhân thân và bảo vệ quyền nhân thân theo pháp luật Việt Nam -Tập 2

Quyền nhân thân và bảo vệ quyền nhân thân theo pháp luật Việt Nam -Tập 2

315.000đ 350.000đ -10%

Đã bán: 12

Thêm vào giỏ hàng

0