Pháp Luật và Thực Tiễn Thực Hiện Pháp Luật Về Tiếp Công Dân, Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo và Công Tác Thanh Tra

Danh mục: Sách Pháp Luật

LỜI GIỚI THIỆU
Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra, coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Hiến pháp năm 2013 quy định: "Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tô chức, cá nhân. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu không, vu cáo làm hại người khác"!
Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn thống nhất quản lý nền hành chính quốc gia; thực hiện quản lý về cán bộ, công chức, viên chức và công vụ trong các cơ quan nhà nước; tổ chức công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong bộ máy nhà nước; lãnh đạo công tác của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp; hướng dẫn, kiểm tra Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; tạo điều kiện để Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do luật định?.
Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra, cũng như thực tiễn thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra, qua đó hiện thực hóa quyền Hiến định, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng
Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn sách "Pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra". Ngoài lời giới thiệu, danh mục tài liệu tham khảo, cuốn sách gồm 03 phần, 07 chương và 04 phụ lục:
Phần 1: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ CÔNG TÁC THANH TRA
Chương 1: Pháp luật về tiếp công dân
Chương 2: Pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực hành chính
Chương 3: Pháp luật về giải quyết khiểu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp
Chương 4: Pháp luật về công tác thanh tra
Phần 2: THỰC TIỀN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, CÔNG TÁC THANH TRA VÀ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ
Chương 1: Thực tiễn thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực hành chính và giải pháp, kiến nghị
Chương 2: Thực tiễn thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp và giải pháp, kiến nghị
Chương 3: Thực tiễn thực hiện pháp luật về công tác thanh tra và giải pháp, kiến nghị
Phần 3: PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Luật Tiếp công dân
Phụ lục 2: Luật Khiếu nại
Phụ lục 3: Luật Tố cáo
Phụ lục 4: Luật Thanh tra
Cuốn sách tập hợp các văn bản mới nhất giúp bạn đọc dễ hiểu, dễ tra cứu và áp dụng, là tài liệu tham khảo quan trọng đối với mỗi công dân; là tài liệu để các cơ quan, tổ chức, đơn vị có cơ sở phổ biến, giáo dục pháp luật cho công dân; tổ chức tập huân, bôi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện nguyên tắc mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra, đó là "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiếm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"
Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình biên soạn, song cuốn sách này khó tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định, nhóm tác giả mong nhận được ý kiến xây dựng để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn.
Xin trân trọng cảm ơn và giới thiệu với bạn đọc./.

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm


Sản phẩm cùng loại

Luật  Đất Đai Năm 2024

Luật Đất Đai Năm 2024

72.000đ 90.000đ -20%

Đã bán: 11

Thêm vào giỏ hàng

Pháp Luật Về Kinh Doanh Bất Động Sản

Pháp Luật Về Kinh Doanh Bất Động Sản

360.000đ 450.000đ -20%

Đã bán: 14

Thêm vào giỏ hàng

Chứng Cứ Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam

Chứng Cứ Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam

153.000đ 170.000đ -10%

Đã bán: 39

Thêm vào giỏ hàng

Hệ Thống  Án Lệ Việt Nam ( hiện hành) Từ Án Lệ số 01 đến Án lệ số 72

Hệ Thống Án Lệ Việt Nam ( hiện hành) Từ Án Lệ số 01 đến Án lệ số 72

265.000đ 395.000đ -33%

Đã bán: 28

Thêm vào giỏ hàng

Hoạt Động Công Chứng: Những Vấn Đề Lý Luận và Thực Tiễn

Hoạt Động Công Chứng: Những Vấn Đề Lý Luận và Thực Tiễn

256.000đ 285.000đ -10%

Đã bán: 123

Thêm vào giỏ hàng

0