Pháp Luật và Thực Tiễn Thực Hiện Pháp Luật Về Tiếp Công Dân, Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo và Công Tác Thanh Tra

Danh mục: Sách Pháp Luật

LỜI GIỚI THIỆU
Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra, coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Hiến pháp năm 2013 quy định: "Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tô chức, cá nhân. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu không, vu cáo làm hại người khác"!
Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn thống nhất quản lý nền hành chính quốc gia; thực hiện quản lý về cán bộ, công chức, viên chức và công vụ trong các cơ quan nhà nước; tổ chức công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong bộ máy nhà nước; lãnh đạo công tác của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp; hướng dẫn, kiểm tra Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; tạo điều kiện để Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do luật định?.
Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra, cũng như thực tiễn thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra, qua đó hiện thực hóa quyền Hiến định, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng
Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn sách "Pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra". Ngoài lời giới thiệu, danh mục tài liệu tham khảo, cuốn sách gồm 03 phần, 07 chương và 04 phụ lục:
Phần 1: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ CÔNG TÁC THANH TRA
Chương 1: Pháp luật về tiếp công dân
Chương 2: Pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực hành chính
Chương 3: Pháp luật về giải quyết khiểu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp
Chương 4: Pháp luật về công tác thanh tra
Phần 2: THỰC TIỀN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, CÔNG TÁC THANH TRA VÀ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ
Chương 1: Thực tiễn thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực hành chính và giải pháp, kiến nghị
Chương 2: Thực tiễn thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp và giải pháp, kiến nghị
Chương 3: Thực tiễn thực hiện pháp luật về công tác thanh tra và giải pháp, kiến nghị
Phần 3: PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Luật Tiếp công dân
Phụ lục 2: Luật Khiếu nại
Phụ lục 3: Luật Tố cáo
Phụ lục 4: Luật Thanh tra
Cuốn sách tập hợp các văn bản mới nhất giúp bạn đọc dễ hiểu, dễ tra cứu và áp dụng, là tài liệu tham khảo quan trọng đối với mỗi công dân; là tài liệu để các cơ quan, tổ chức, đơn vị có cơ sở phổ biến, giáo dục pháp luật cho công dân; tổ chức tập huân, bôi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện nguyên tắc mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra, đó là "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiếm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"
Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình biên soạn, song cuốn sách này khó tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định, nhóm tác giả mong nhận được ý kiến xây dựng để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn.
Xin trân trọng cảm ơn và giới thiệu với bạn đọc./.

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm


Sản phẩm cùng loại

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2015

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2015

315.000đ 350.000đ -10%

Đã bán: 81

Thêm vào giỏ hàng

55 Cặp Tội Danh Dễ Nhằm Lẫn Trong Bộ Luật Hình Sự ( Hiện hành )

55 Cặp Tội Danh Dễ Nhằm Lẫn Trong Bộ Luật Hình Sự ( Hiện hành )

137.000đ 153.000đ -10%

Đã bán: 36

Thêm vào giỏ hàng

Hướng Dẫn Khởi Nghiệp Với Nghề Luật Sư

Hướng Dẫn Khởi Nghiệp Với Nghề Luật Sư

440.000đ 490.000đ -10%

Đã bán: 107

Thêm vào giỏ hàng

Trách Nhiệm Hình Sự và Loại Trừ Trách Nhiệm Hình Sự

Trách Nhiệm Hình Sự và Loại Trừ Trách Nhiệm Hình Sự

225.000đ 250.000đ -10%

Đã bán: 47

Thêm vào giỏ hàng

Pháp luật về thủ tục thi hành án dân sự

Pháp luật về thủ tục thi hành án dân sự

130.500đ 145.000đ -10%

Đã bán: 38

Thêm vào giỏ hàng

 Chỉ Dẫn Tra Cứu, Áp Dụng Bộ Luật Dân Sự Năm 2015

Chỉ Dẫn Tra Cứu, Áp Dụng Bộ Luật Dân Sự Năm 2015

400.000đ 550.000đ -27%

Đã bán: 247

Thêm vào giỏ hàng

Luật Tổ Chức Chính Phủ ( Hiện hành )( sửa đổi, bổ sung năm 2019 )

Luật Tổ Chức Chính Phủ ( Hiện hành )( sửa đổi, bổ sung năm 2019 )

17.100đ 19.000đ -10%

Đã bán: 6

Thêm vào giỏ hàng

Phòng, Chống Tội Phạm Trong Lĩnh Vực Công Nghệ Cao

Phòng, Chống Tội Phạm Trong Lĩnh Vực Công Nghệ Cao

270.000đ 300.000đ -10%

Đã bán: 28

Thêm vào giỏ hàng

Quyền nhân thân và  bảo vệ quyền nhân thân theo pháp luật Việt Nam -Tập 1

Quyền nhân thân và bảo vệ quyền nhân thân theo pháp luật Việt Nam -Tập 1

252.000đ 280.000đ -10%

Đã bán: 11

Thêm vào giỏ hàng

0