Người Đại Diện Của Dương Sự Trong Pháp Luật Tố Tụng Dân Sự Việt Nam

Danh mục: Sách Pháp Luật

Người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự là người tham gia tố tụng nhân danh đương sự, thay mặt đương sự thực hiện các quyền, nghĩa vụ tố tụng của họ để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đương sự trước Tòa án. Người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự bao gồm người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền. Các quy định pháp luật về người đại diện của đương sự ngày càng hoàn thiện cùng với quá trình phát triển của pháp luật Việt Nam từ các Pháp lệnh tới Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Mặc dù vậy, trong quá trình triển khai, thực hiện, quy định pháp luật về người đại diện của đương sự còn tồn tại một số vướng mắc, hạn chế.

Xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn và đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn "Người đại diện của đương sự trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam" do TS. Bùi Thị Hà - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ, Học viện Tư pháp làm chủ biên

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm


Sản phẩm cùng loại

Hoạt Động Công Chứng: Những Vấn Đề Lý Luận và Thực Tiễn

Hoạt Động Công Chứng: Những Vấn Đề Lý Luận và Thực Tiễn

256.000đ 285.000đ -10%

Đã bán: 23

Thêm vào giỏ hàng

Luật Tài Nguyên Nước

Luật Tài Nguyên Nước

34.000đ 38.000đ -11%

Đã bán: 22

Thêm vào giỏ hàng

Luật Đầu Tư năm 2020 ( Sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022, 2023,2024 )

Luật Đầu Tư năm 2020 ( Sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022, 2023,2024 )

37.000đ 41.000đ -10%

Đã bán: 5

Thêm vào giỏ hàng

Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam năm 2015 ( sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2023 )

Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam năm 2015 ( sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2023 )

87.000đ 97.000đ -10%

Đã bán: 2

Thêm vào giỏ hàng

Pháp Luật Về Hợp Đồng Theo Mẫu Theo Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành

Pháp Luật Về Hợp Đồng Theo Mẫu Theo Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành

120.000đ 150.000đ -20%

Đã bán: 7

Thêm vào giỏ hàng

Pháp Luật  Về Doanh Nghiệp Các Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản

Pháp Luật Về Doanh Nghiệp Các Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản

900.000đ

Đã bán: 7

Thêm vào giỏ hàng

0