Nghiệp Vụ Đấu Thầu Mua Sắm Hàng Hoá Qua Mạng - Hướng Dẫn Việc Cung Cấp, Đăng Tải Thông Tin Về Lựa Chọn Nhà Thầu Và Mẫu Hồ Sơ Đấu Thầu Trên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia

Danh mục: Sách Pháp Luật

Ngày 15 tháng 02 năm 2024 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Nhằm kịp thời phổ biến hướng dẫn các bên mời thầu, chào thầu và chủ đầu tư cập nhật các quy định pháp luật mới về đấu thầu, đấu thầu qua mạng và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới, Luatvietbook xin trân trọng giới thiệu cuốn sách: NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA QUA MẠNG (BAO GỒM CẢ TRƯỜNG HỢP MUA SẮM TẬP TRUNG) -HƯỚNG DẪN VIỆC CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU VÀ MẪU HỒ SƠ ĐẤU THẦU TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau:

Phần thứ nhất. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU VÀ NỘI DUNG MẪU HỒ SƠ ĐẤU THẦU;

Phần thứ hai. MẪU LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔNG THỂ, KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU;

Phần thứ ba. HỒ SƠ MỜI THẦU, MỜI SƠ TUYỂN MUA SẮM HÀNG HÓA QUA MẠNG;

Phần thứ tƣ. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG CHO GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA;

Phần thứ năm. PHỤ LỤC.

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm


Sản phẩm cùng loại

Hoạt Động Công Chứng: Những Vấn Đề Lý Luận và Thực Tiễn

Hoạt Động Công Chứng: Những Vấn Đề Lý Luận và Thực Tiễn

256.000đ 285.000đ -10%

Đã bán: 23

Thêm vào giỏ hàng

Luật Tài Nguyên Nước

Luật Tài Nguyên Nước

34.000đ 38.000đ -11%

Đã bán: 22

Thêm vào giỏ hàng

Luật Đầu Tư năm 2020 ( Sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022, 2023,2024 )

Luật Đầu Tư năm 2020 ( Sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022, 2023,2024 )

37.000đ 41.000đ -10%

Đã bán: 5

Thêm vào giỏ hàng

Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam năm 2015 ( sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2023 )

Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam năm 2015 ( sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2023 )

87.000đ 97.000đ -10%

Đã bán: 2

Thêm vào giỏ hàng

Pháp Luật Về Hợp Đồng Theo Mẫu Theo Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành

Pháp Luật Về Hợp Đồng Theo Mẫu Theo Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành

120.000đ 150.000đ -20%

Đã bán: 7

Thêm vào giỏ hàng

Pháp Luật  Về Doanh Nghiệp Các Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản

Pháp Luật Về Doanh Nghiệp Các Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản

900.000đ

Đã bán: 7

Thêm vào giỏ hàng

0