Luật Hợp Tác Xã

Danh mục: Sách Pháp Luật

Luật Hợp tác xã năm 2023 được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20/6/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 và thay thế Luật Hợp tác xã năm 2012. Luật gồm 12 chương, 115 điều, quy định về thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể, phá sản và hoạt động có liên quan của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; chính sách của Nhà nước về phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Luật này áp dụng đối với các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thành viên của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể, phá sản và hoạt động có liên quan của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Nội dung Luật Hợp tác xã năm 2023 đã thể hiện những đột phá mới trong tư duy lập pháp. Nhiều nội dung mới liên quan đến hợp tác xã được ban hành thay thế cho những quy định cũ như: các quy định về bản chất hợp tác xã, phát triển thành viên hợp tác xã (bổ sung, phân loại thành viên, quy định cụ thể 07 nguyên tắc mang tính bản chất hợp tác xã của Liên minh hợp tác xã, bổ sung quy định quỹ chung không chia…); các quy định mở rộng thị trường, nâng cao khả năng huy động vốn, tạo động lực cho hợp tác xã phát triển, tăng tỷ lệ vốn góp tối đa của thành viên chính thức, thành viên có quyền góp vốn bằng nhiều hình thức; bổ sung các quy định về nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành hợp tác xã, các quy định nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế tập thể…

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm


Sản phẩm cùng loại

Hoạt Động Công Chứng: Những Vấn Đề Lý Luận và Thực Tiễn

Hoạt Động Công Chứng: Những Vấn Đề Lý Luận và Thực Tiễn

256.000đ 285.000đ -10%

Đã bán: 23

Thêm vào giỏ hàng

Luật Tài Nguyên Nước

Luật Tài Nguyên Nước

34.000đ 38.000đ -11%

Đã bán: 22

Thêm vào giỏ hàng

Luật Đầu Tư năm 2020 ( Sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022, 2023,2024 )

Luật Đầu Tư năm 2020 ( Sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022, 2023,2024 )

37.000đ 41.000đ -10%

Đã bán: 5

Thêm vào giỏ hàng

Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam năm 2015 ( sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2023 )

Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam năm 2015 ( sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2023 )

87.000đ 97.000đ -10%

Đã bán: 2

Thêm vào giỏ hàng

Pháp Luật Về Hợp Đồng Theo Mẫu Theo Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành

Pháp Luật Về Hợp Đồng Theo Mẫu Theo Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành

120.000đ 150.000đ -20%

Đã bán: 7

Thêm vào giỏ hàng

Pháp Luật  Về Doanh Nghiệp Các Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản

Pháp Luật Về Doanh Nghiệp Các Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản

900.000đ

Đã bán: 7

Thêm vào giỏ hàng

0