Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng

Danh mục: Sách Pháp Luật

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011. Hơn 10 năm thực thi các quy định của Luật đã góp phần thay đổi mạnh mẽ công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời kiến tạo các khuôn khổ pháp lý, nền tảng cơ bản vững chắc để tiếp tục tạo dựng sự phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam. Nhằm đáp ứng với sự thay đổi của bối cảnh kinh tế - xã hội, xu hướng hội nhập quốc tế và kịp thời thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, trên cơ sở nhận diện những hạn chế, bất cập, sau hơn 10 năm thực thi Luật, ngày 20/6/2023, Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, quy định về nguyên tắc, chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng; hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của cơ quan, tổ chức; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh; quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm


Sản phẩm cùng loại

Luật Nhà ở

Luật Nhà ở

60.000đ 67.000đ -10%

Đã bán: 109

Thêm vào giỏ hàng

Sách - Luật Các Tổ Chức Tín Dụng

Sách - Luật Các Tổ Chức Tín Dụng

55.800đ 62.000đ -10%

Đã bán: 37

Thêm vào giỏ hàng

Tìm hiểu Luật Đất Đai Năm 2024

Tìm hiểu Luật Đất Đai Năm 2024

54.000đ 60.000đ -10%

Đã bán: 11

Thêm vào giỏ hàng

0