Hướng Dẫn Chỉ Đạo Triển Khai Công Tác Phòng Cháy và Chữa Cháy – Quy Định Kiểm Tra Thực Hiện Phòng Cháy và Chữa Cháy Mới Nhất

Danh mục: Sách Pháp Luật

Công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, tài sản của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Thực hiện tốt công tác PCCC, đảm bảo an toàn là việc phải làm thường xuyên, liên tục, rộng khắp ở các địa phương, khu vực đông dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh và từng hộ gia đình.

Hiểu rõ tầm quan trọng của công tác PCCC, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp quản lý nhằm góp phần làm tốt công tác phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra. Đồng thời tiếp tục củng cố, kiện toàn, phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động PCCC tại cơ sở. Những quy định mới cụ thể như: CT số 01/CT-TTg ngày 3-01-2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; TT số 02/2023/TT-BCA ngày 13-01-2023 quy định về công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân; TT số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11-5-2022 hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục; TT số 06/2022/TT-BCA ngày 17-01-2022 quy định về quy trình thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ…

Với mục đích góp phần tuyên truyềnphổ biến kiến thức, pháp luật về công tác PCCC. Nhà xuất bản Công an nhân dân xuất bản cuốn sách: “HƯỚNG DẪN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY – QUY ĐỊNH KIỂM TRA THỰC HIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY MỚI NHẤT“.

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

PHẦN I. CHỈ ĐẠO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRONG TÌNH HÌNH MỚI

PHẦN II. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

PHẦN III. TIÊU CHUẨN, NGHIỆP VỤ KIỂM TRA, THẨM DUYỆT, NGHIỆM THU THIẾT KẾ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

PHẦN IV. QUY TRÌNH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG CHỮA CHÁY VÀ CÔNG TÁC KIỂM TRA VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

PHẦN V. QUY ĐỊNH VỀ TRANG BỊ VÀ QUẢN LÝ BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

PHẦN VI. HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY; CỨU NẠN, CỨU HỘ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ CƠ QUAN BAN NGÀNH

PHẦN VII. CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY; CỨU NẠN, CỨU HỘ

PHẦN VIII. HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY; CỨU NẠN, CỨU HỘ; VẬT LIỆU NỔ

Hy vọng nội dung cuốn sách sẽ giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có được những thông tin cần thiết trong công tác PCCC.

Luatvietbook xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc!

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm


Sản phẩm cùng loại

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2015

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2015

315.000đ 350.000đ -10%

Đã bán: 81

Thêm vào giỏ hàng

55 Cặp Tội Danh Dễ Nhằm Lẫn Trong Bộ Luật Hình Sự ( Hiện hành )

55 Cặp Tội Danh Dễ Nhằm Lẫn Trong Bộ Luật Hình Sự ( Hiện hành )

137.000đ 153.000đ -10%

Đã bán: 36

Thêm vào giỏ hàng

Hướng Dẫn Khởi Nghiệp Với Nghề Luật Sư

Hướng Dẫn Khởi Nghiệp Với Nghề Luật Sư

440.000đ 490.000đ -10%

Đã bán: 107

Thêm vào giỏ hàng

Trách Nhiệm Hình Sự và Loại Trừ Trách Nhiệm Hình Sự

Trách Nhiệm Hình Sự và Loại Trừ Trách Nhiệm Hình Sự

225.000đ 250.000đ -10%

Đã bán: 47

Thêm vào giỏ hàng

Pháp luật về thủ tục thi hành án dân sự

Pháp luật về thủ tục thi hành án dân sự

130.500đ 145.000đ -10%

Đã bán: 38

Thêm vào giỏ hàng

 Chỉ Dẫn Tra Cứu, Áp Dụng Bộ Luật Dân Sự Năm 2015

Chỉ Dẫn Tra Cứu, Áp Dụng Bộ Luật Dân Sự Năm 2015

400.000đ 550.000đ -27%

Đã bán: 247

Thêm vào giỏ hàng

Luật Tổ Chức Chính Phủ ( Hiện hành )( sửa đổi, bổ sung năm 2019 )

Luật Tổ Chức Chính Phủ ( Hiện hành )( sửa đổi, bổ sung năm 2019 )

17.100đ 19.000đ -10%

Đã bán: 6

Thêm vào giỏ hàng

Phòng, Chống Tội Phạm Trong Lĩnh Vực Công Nghệ Cao

Phòng, Chống Tội Phạm Trong Lĩnh Vực Công Nghệ Cao

270.000đ 300.000đ -10%

Đã bán: 28

Thêm vào giỏ hàng

Quyền nhân thân và  bảo vệ quyền nhân thân theo pháp luật Việt Nam -Tập 1

Quyền nhân thân và bảo vệ quyền nhân thân theo pháp luật Việt Nam -Tập 1

252.000đ 280.000đ -10%

Đã bán: 11

Thêm vào giỏ hàng

0