Hiển thị 1–12 của 18 kết quả

Sách Hành Chính - Văn Thư - Lao Động - Tiền Lương

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Lao Động Năm 2019

220,000 VND
- 37.78%

Sách Hành Chính - Văn Thư - Lao Động - Tiền Lương

Bộ Luật Lao Động Việt – Anh – Hoa

280,000 VND
- 34.18%
260,000 VND
- 34.18%

Sách Hành Chính - Văn Thư - Lao Động - Tiền Lương

Luật Bảo Hiểm Xã Hội Và Các Chính Sách Mới Về Bảo Hiểm Năm 2020

260,000 VND
- 34.18%
- 20.00%

Sách Hành Chính - Văn Thư - Lao Động - Tiền Lương

So Sánh Bộ Luật Lao Động Năm 2012-2019 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

288,000 VND
- 25.71%
260,000 VND
- 27.14%
- 34.18%

Sách Hành Chính - Văn Thư - Lao Động - Tiền Lương

Bộ luật lao động – Các chính sách và quyền lợi của người lao động

260,000 VND