Hiển thị 1–12 của 45 kết quả

- 34.18%

Sách Hành Chính - Văn Thư - Lao Động - Tiền Lương

Bộ luật lao động – Các chính sách và quyền lợi của người lao động

395,000 VND 260,000 VND
- 37.97%
- 34.18%
395,000 VND 260,000 VND
- 37.78%

Sách Hành Chính - Văn Thư - Lao Động - Tiền Lương

Bộ Luật Lao Động Việt – Anh – Hoa

450,000 VND 280,000 VND
- 30.00%

Sách Hành Chính - Văn Thư - Lao Động - Tiền Lương

Bộ luật lao động- chế độ chính sách tiền lương tiền thưởng mới nhất

350,000 VND 245,000 VND
- 30.00%

Sách Hành Chính - Văn Thư - Lao Động - Tiền Lương

Cẩm nang công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

350,000 VND 245,000 VND
- 30.00%
- 30.00%

Sách Hành Chính - Văn Thư - Lao Động - Tiền Lương

Cẩm nang pháp luật dành cho phụ nữ

350,000 VND 245,000 VND
- 30.00%

Sách Hành Chính - Văn Thư - Lao Động - Tiền Lương

Cẩm nang phụ nữ và tham khảo các bài diễn văn, phát biểu dành cho chị em

350,000 VND 245,000 VND