Công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài trong bối cảnh toàn cầu hóa và khuyến nghị cho Việt Nam

Danh mục: Sách Pháp Luật

Cuốn sách "Công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài trong bối cảnh toàn cầu hóa và khuyến nghị cho Việt Nam" giúp làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài. Đồng thời, cuốn sách cũng chỉ rõ những yêu cầu mà quá trình toàn cầu hóa đặt ra đối với công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, đặc biệt là đối với quốc gia đang phát triển như Việt Nam.

Cuốn sách cũng cung cấp những thông tin và đánh giá thực tiễn thi hành quy định của pháp luật về công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là trong giai đoạn từ năm 2012 đến nay. Trên cơ sở đó, các tác giả làm rõ những điểm còn tồn tại của pháp luật Việt Nam về công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài.


Thông qua việc nghiên cứu kinh nghiệm và thực tiễn thi hành pháp luật của các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, Cộng hòa Liên bang Đức, Nhật Bản và một số điều ước quốc tế về công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, đặc biệt là Công ước Lahay năm 2019 về công nhận và cho thi hành bản án của tòa án nước ngoài trong lĩnh vực dân sự, thương mại, các tác giả đã đưa ra những khuyến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả giải quyết các yêu cầu về vấn đề này tại Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm


Sản phẩm cùng loại

Pháp Luật Về Kinh Doanh Bất Động Sản

Pháp Luật Về Kinh Doanh Bất Động Sản

360.000đ 450.000đ -20%

Đã bán: 14

Thêm vào giỏ hàng

Chứng Cứ Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam

Chứng Cứ Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam

153.000đ 170.000đ -10%

Đã bán: 39

Thêm vào giỏ hàng

Hệ Thống  Án Lệ Việt Nam ( hiện hành) Từ Án Lệ số 01 đến Án lệ số 72

Hệ Thống Án Lệ Việt Nam ( hiện hành) Từ Án Lệ số 01 đến Án lệ số 72

265.000đ 395.000đ -33%

Đã bán: 28

Thêm vào giỏ hàng

Hoạt Động Công Chứng: Những Vấn Đề Lý Luận và Thực Tiễn

Hoạt Động Công Chứng: Những Vấn Đề Lý Luận và Thực Tiễn

256.000đ 285.000đ -10%

Đã bán: 123

Thêm vào giỏ hàng

Luật Tài Nguyên Nước

Luật Tài Nguyên Nước

34.000đ 38.000đ -11%

Đã bán: 24

Thêm vào giỏ hàng

0