Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015 ( Sửa đổi, bổ sung năm 2021 )

 • 11
 • 400.000đ 550.000đ
 • Trung Tướng, TS Lê Tấn Tới - TS. Nguyễn Trí Tuệ - TS. Đỗ Đức Hồng Hà
 • Công An Nhân Dân
 • Tháng 11/2023
 • 943
 • 19x27 cm
 • Còn hàng
 • Lấy mã giảm giá
 • 831
 • - +

Danh mục: Sách Pháp Luật

Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 02/2021/QH15 ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2021 (sau đây gọi chung là Bộ luật Tố tụng hình sự), thay thế Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003. Bộ luật mới đã có kế thừa và phát triển một bước pháp luật tố tụng hình sự, thể hiện toàn diện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, là công cụ sắc bén trong đấu tranh phòng và chống tội phạm, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, hiệu lực quản lý của Nhà nước, góp phần thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để triển khai thi hành Bộ luật quan trọng này, giúp bạn đọc, đặc biệt là Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Thư ký Tòa án, Hội thẩm, luật sư, học viên và những người tham gia tố tụng khác tra cứu, tìm hiểu, áp dụng pháp luật tố tụng hình sự được thuận tiện, nhanh chóng, đầy đủ và chính xác, góp phần bảo đảm phát hiện chính xác và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, Nhóm tác giả đã biên soạn cuốn: "Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021)". 

Cuốn sách tập hợp đầy đủ quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021) và các văn bản pháp luật đang có hiệu lực hướng dẫn thi hành Bộ luật này. Vì vậy, cuốn sách vừa có ý nghĩa lý luận, ý nghĩa lịch sử, vừa có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc và bổ ích.

Luatvietbook xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm


Sản phẩm cùng loại

Chứng Cứ Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam

Chứng Cứ Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam

153.000đ 170.000đ -10%

Đã bán: 39

Thêm vào giỏ hàng

Hệ Thống 72 Án Lệ Việt Nam hiện hành

Hệ Thống 72 Án Lệ Việt Nam hiện hành

265.000đ 425.000đ -38%

Đã bán: 23

Thêm vào giỏ hàng

Hoạt Động Công Chứng: Những Vấn Đề Lý Luận và Thực Tiễn

Hoạt Động Công Chứng: Những Vấn Đề Lý Luận và Thực Tiễn

256.000đ 285.000đ -10%

Đã bán: 123

Thêm vào giỏ hàng

Luật Tài Nguyên Nước

Luật Tài Nguyên Nước

34.000đ 38.000đ -11%

Đã bán: 22

Thêm vào giỏ hàng

Luật Đầu Tư năm 2020 ( Sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022, 2023,2024 )

Luật Đầu Tư năm 2020 ( Sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022, 2023,2024 )

37.000đ 41.000đ -10%

Đã bán: 5

Thêm vào giỏ hàng

Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam năm 2015 ( sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2023 )

Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam năm 2015 ( sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2023 )

87.000đ 97.000đ -10%

Đã bán: 2

Thêm vào giỏ hàng

0