Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự – Phần Các Tội Xâm Phạm Trong Lĩnh Vực Sản Xuất, Kinh Doanh, Thương Mại

Danh mục: Sách Pháp Luật

Nền kinh tế thị trường ở nước ta đã có những bước phát triển quan trong, từng bước hội nhập sâu rông bào nền kinh tế thế giới và mang lại những lợi ích to lớn, nhưng đông thời cũng đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải quyết, trong đó có vấn đề đấu tranh phòng, chống tội phạm

Bộ luật hình sự năm 1999 vẫn là bộ sản phẩm mang đậm dấu ấn của thời kỳ đầu của quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường, do vậy, chưa thực sự phát huy tác dung trong việc bảo vệ và thúc đẩy các nhân tố tích cực của nền kinh tế thị trường phát triển một cách lành mạnh. Một số quy định của Bộ luật tỏ ra không còn phù hợp với điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường. Mặt khác, nhiều tội phạm mới phát sinh trong quá trình vận hành nền kinh tế thị trường chưa được kịp thời bổ sung, nhưng chưa đầy đủ, toàn diện, nhất là các tội phạm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thương mại, tài chính, ngân hàng…thuế, bảo hiểm, chứng khoán, tội phạm trong lĩnh vực mội trường

Những hạn chế này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của nền kinh tế cũng như hiệu quả của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và đòi hỏi cần phải tiếp tục hoàn thiện Bộ luật Hình sự để góp phần bảo vệ và thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của nền kinh tế thị trường, Vì vậy, các tội phạm trật tự quản lý kinh tế được quy định tại chương XVIII Bộ luật hình sự năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung mới quan trọng so với Bộ luật Hình sự năm 1999. Việc hiểu và áp dụng đúng các quy định đối với các tội phạm này trong việc đấu tranh và phòng ngừa là rất quan trọng

Tiếp theo các cuốn ” Bình luận Hình Sự năm 2015 … , tác giả ĐINH VĂN QUẾ – Thạc sỹ Luật học, nguyên Thành viên Hội Đồng Thẩm phán, Chánh Tòa hình sự Tòa án nhân dân tối cao phối hợi với nhà xuất bản Thông tin và truyền thông tiếp tục cho ra mắc bạn đọc cuốn ” Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự năm 2015 ( Phần Thứ Hai – Các Tội Phạm ) Chương XVIII, Mục 1: Các Tội Xâm Phạm Trong Lĩnh Vực Sản Xuất, Kinh Doanh, Thương Mại” 

Dựa vào các quy định tại Mục 1, Chương XVIII Bộ luật Hình sự năm 2015, so sánh với bộ luật Hình sự năm 1999 quy định về các tội phạm này, đối chiếu với thực tiễn, tác giả đã giải thích một cách khoa học về các dấu hiệu cấu thành các tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại, đồng thời nêu ra một số vấn đề vướng mắc trong thực tiễn áp dụng cần tiếp tục hoàn thiện.

Luatvietbook xin trân trọng cuốn sách đến bạn đọc!

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm


Sản phẩm cùng loại

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2015

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2015

315.000đ 350.000đ -10%

Đã bán: 81

Thêm vào giỏ hàng

55 Cặp Tội Danh Dễ Nhằm Lẫn Trong Bộ Luật Hình Sự ( Hiện hành )

55 Cặp Tội Danh Dễ Nhằm Lẫn Trong Bộ Luật Hình Sự ( Hiện hành )

137.000đ 153.000đ -10%

Đã bán: 36

Thêm vào giỏ hàng

Hướng Dẫn Khởi Nghiệp Với Nghề Luật Sư

Hướng Dẫn Khởi Nghiệp Với Nghề Luật Sư

440.000đ 490.000đ -10%

Đã bán: 107

Thêm vào giỏ hàng

Trách Nhiệm Hình Sự và Loại Trừ Trách Nhiệm Hình Sự

Trách Nhiệm Hình Sự và Loại Trừ Trách Nhiệm Hình Sự

225.000đ 250.000đ -10%

Đã bán: 47

Thêm vào giỏ hàng

Pháp luật về thủ tục thi hành án dân sự

Pháp luật về thủ tục thi hành án dân sự

130.500đ 145.000đ -10%

Đã bán: 38

Thêm vào giỏ hàng

 Chỉ Dẫn Tra Cứu, Áp Dụng Bộ Luật Dân Sự Năm 2015

Chỉ Dẫn Tra Cứu, Áp Dụng Bộ Luật Dân Sự Năm 2015

400.000đ 550.000đ -27%

Đã bán: 247

Thêm vào giỏ hàng

Luật Tổ Chức Chính Phủ ( Hiện hành )( sửa đổi, bổ sung năm 2019 )

Luật Tổ Chức Chính Phủ ( Hiện hành )( sửa đổi, bổ sung năm 2019 )

17.100đ 19.000đ -10%

Đã bán: 6

Thêm vào giỏ hàng

Phòng, Chống Tội Phạm Trong Lĩnh Vực Công Nghệ Cao

Phòng, Chống Tội Phạm Trong Lĩnh Vực Công Nghệ Cao

270.000đ 300.000đ -10%

Đã bán: 28

Thêm vào giỏ hàng

Quyền nhân thân và  bảo vệ quyền nhân thân theo pháp luật Việt Nam -Tập 1

Quyền nhân thân và bảo vệ quyền nhân thân theo pháp luật Việt Nam -Tập 1

252.000đ 280.000đ -10%

Đã bán: 11

Thêm vào giỏ hàng

0