Án Lệ Việt Nam - Phân Tích và Luận Giải ( Từ Án lệ số 44 đến Án lệ số 70 ) Tập 2

Danh mục: Sách Pháp Luật

Công cuộc cải cách tư pháp ở nước ta bước sang giai đoạn quan trọng từ Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02-01-2002 của Bộ Chính trị "về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới, theo đó, Tòa án nhân dân tối cao cần "tập trung làm tốt nhiệm vụ giám đốc thẩm, tổng kết thực tiễn xét xử, hướng dẫn các tòa án áp dụng pháp luật thống nhất". Tiếp theo, ngày 02-6-2005, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 49-NQ/TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Với Nghị quyết này, lần đầu tiên Tòa án nhân dân tối cao được giao nhiệm vụ phát triển án lệ.


Thể chế hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, ngày 24-11-2014 Quốc hội đã ban hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-6-2015), trong đó có quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao "lựa chọ, phát triển thành án lệ và công bố án lệ để các Tòa án nghiên cứu, áp dụng trong xét xử".


Ngày 28-10-2015, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP về Quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ. Cũng trong năm 2015, vào ngày 24-11-2015 Quốc hội đã thông qua Bộ luật Dân sự với quy định tại Điều 6 của Bộ luật cho phép áp dụng án lệ trong trường hợp không có pháp luật và cũng không thể áp dụng tương tự pháp luật để điều chỉnh quan hệ dân sự.


An lệ là những lập luận, phán quyết trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về một vụ việc cụ thể. Để có thể áp dụng án lệ một cách phù hợp, cần hiểu rõ các tình tiết cụ thể của vụ việc mà dựa vào đó án lệ đã được xây dựng cũng như các lập luận pháp lý của Tòa án đối với các tình tiết đó. Vì vậy, việc nghiên cứu và phân tích các án lệ là công việc rất hữu ích và cần được khuyến khích.
Cuốn sách "Ấn lệ Việt Nam - Phân tích và luận giải" - Tập 1 đã xuất bản và Tập 2 này do Luật sư, Tiến sỹ Lưu Tiến Dùng, người đã có hơn bạ mươi năm hành nghĩ luật và đã có thời gian công tác tại Ban Thư ký Chánh án Tỏa án nhân dân tối cao, là Thư ký một số phiên tòa giám đốc thầm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao - Cơ quan xét xử cao nhất và có thẩm quyền lựa chọn án lệ, hiện là Luật sư thành viên Công ty Luật TNHH YKVN - một trong những Công ty luật hàng đầu của Việt Nam, biên soạn công phu với cách tiếp cận phân tích các án lệ xuất phát từ các quy định sẵn có của pháp luật nhằm góp phần hiểu rõ và khái quát hơn nội dung các kết luận pháp lý của các án lệ đã được công bố.


Với hy vọng Cuốn sách có thể là nguồn tư liệu tham khảo hữu ích cho những người làm công tác xét xử và thực tiễn hành nghề luật cũng như các nhà nghiên cứu quan tâm đến án lệ của Việt Nam, tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.


Hà Nội, tháng 01 năm 2024
TS. Nguyễn Văn Luật
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội khóa XIV

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm


Sản phẩm cùng loại

Hoạt Động Công Chứng: Những Vấn Đề Lý Luận và Thực Tiễn

Hoạt Động Công Chứng: Những Vấn Đề Lý Luận và Thực Tiễn

256.000đ 285.000đ -10%

Đã bán: 23

Thêm vào giỏ hàng

Luật Tài Nguyên Nước

Luật Tài Nguyên Nước

34.000đ 38.000đ -11%

Đã bán: 22

Thêm vào giỏ hàng

Luật Đầu Tư năm 2020 ( Sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022, 2023,2024 )

Luật Đầu Tư năm 2020 ( Sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022, 2023,2024 )

37.000đ 41.000đ -10%

Đã bán: 5

Thêm vào giỏ hàng

Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam năm 2015 ( sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2023 )

Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam năm 2015 ( sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2023 )

87.000đ 97.000đ -10%

Đã bán: 2

Thêm vào giỏ hàng

Pháp Luật Về Hợp Đồng Theo Mẫu Theo Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành

Pháp Luật Về Hợp Đồng Theo Mẫu Theo Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành

120.000đ 150.000đ -20%

Đã bán: 7

Thêm vào giỏ hàng

Pháp Luật  Về Doanh Nghiệp Các Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản

Pháp Luật Về Doanh Nghiệp Các Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản

900.000đ

Đã bán: 7

Thêm vào giỏ hàng

0