Sách Luật Việt

2
1
2
1

Sách Pháp Luật

Xem thêm
Luật Kinh Tế (sách chuyên khảo )

Luật Kinh Tế (sách chuyên khảo )

320.000đ 400.000đ -20%

Đã bán: 243

Thêm vào giỏ hàng

Hướng Dẫn Khởi Nghiệp Với Nghề Luật Sư

Hướng Dẫn Khởi Nghiệp Với Nghề Luật Sư

440.000đ 490.000đ -10%

Đã bán: 106

Thêm vào giỏ hàng

Kỹ Năng Viết Cho Người Hành Nghề Luật

Kỹ Năng Viết Cho Người Hành Nghề Luật

275.000đ 290.000đ -5%

Đã bán: 315

Thêm vào giỏ hàng

Pháp Luật Về Cưỡng Chế Thi Hành Án Dân Sự

Pháp Luật Về Cưỡng Chế Thi Hành Án Dân Sự

280.000đ 285.000đ -2%

Đã bán: 59

Thêm vào giỏ hàng

Trách Nhiệm Hình Sự và Loại Trừ Trách Nhiệm Hình Sự

Trách Nhiệm Hình Sự và Loại Trừ Trách Nhiệm Hình Sự

225.000đ 250.000đ -10%

Đã bán: 47

Thêm vào giỏ hàng

Pháp luật về thủ tục thi hành án dân sự

Pháp luật về thủ tục thi hành án dân sự

130.000đ 145.000đ -10%

Đã bán: 38

Thêm vào giỏ hàng

 Chỉ Dẫn Tra Cứu, Áp Dụng Bộ Luật Dân Sự Năm 2015

Chỉ Dẫn Tra Cứu, Áp Dụng Bộ Luật Dân Sự Năm 2015

400.000đ 550.000đ -27%

Đã bán: 246

Thêm vào giỏ hàng

Kỹ Năng Hành Nghề Luật Sư Tư Vấn

Kỹ Năng Hành Nghề Luật Sư Tư Vấn

400.000đ

Đã bán: 213

Thêm vào giỏ hàng

Án Lệ Việt Nam – Phân Tích Và Luận Giải

Án Lệ Việt Nam – Phân Tích Và Luận Giải

330.000đ 350.000đ -6%

Đã bán: 199

Thêm vào giỏ hàng

Một số vấn đề pháp lý trong kinh doanh, thương mại, quan điểm và bình luận

Một số vấn đề pháp lý trong kinh doanh, thương mại, quan điểm và bình luận

245.000đ 275.000đ -11%

Đã bán: 217

Thêm vào giỏ hàng

Khung Cửa Tư Pháp

Khung Cửa Tư Pháp

218.000đ

Đã bán: 70

Thêm vào giỏ hàng

Định Tội Danh Và Quyết Định Hình Phạt

Định Tội Danh Và Quyết Định Hình Phạt

157.000đ 175.000đ -10%

Đã bán: 208

Thêm vào giỏ hàng

Pháp Chế Trong Quản Lý

Pháp Chế Trong Quản Lý

108.000đ 120.000đ -10%

Đã bán: 35

Thêm vào giỏ hàng

Tội Phạm Học Đương Đại

Tội Phạm Học Đương Đại

180.000đ 200.000đ -10%

Đã bán: 69

Thêm vào giỏ hàng

Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

342.000đ 450.000đ -24%

Đã bán: 207

Thêm vào giỏ hàng

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 ( Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 ( Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)

342.000đ 400.000đ -15%

Đã bán: 454

Thêm vào giỏ hàng

Cẩm Nang Thi Hành Án Dân Sự

Cẩm Nang Thi Hành Án Dân Sự

330.000đ 350.000đ -6%

Đã bán: 89

Thêm vào giỏ hàng

Các Tình Tiết Tăng Nặng Trách Nhiệm Hình Sự Trong Luật Hình Sự Việt Nam

Các Tình Tiết Tăng Nặng Trách Nhiệm Hình Sự Trong Luật Hình Sự Việt Nam

90.000đ 100.000đ -10%

Đã bán: 27

Thêm vào giỏ hàng

Áp Dụng Pháp Luật Hình Sự Lý Luận Và Thực Tiễn

Áp Dụng Pháp Luật Hình Sự Lý Luận Và Thực Tiễn

239.000đ 265.000đ -10%

Đã bán: 53

Thêm vào giỏ hàng

Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo pháp luật Việt Nam

Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo pháp luật Việt Nam

100.800đ 112.000đ -10%

Đã bán: 37

Thêm vào giỏ hàng

 Luật Thanh Tra

Luật Thanh Tra

33.000đ 37.000đ -11%

Đã bán: 201

Thêm vào giỏ hàng

Kỹ năng nghề nghiệp chấp hành viên Thi hành án Dân sự

Kỹ năng nghề nghiệp chấp hành viên Thi hành án Dân sự

260.000đ

Đã bán: 43

Thêm vào giỏ hàng

Thi hành án đối với quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam hiện hành

Thi hành án đối với quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam hiện hành

127.000đ 142.000đ -11%

Đã bán: 29

Thêm vào giỏ hàng

Pháp luật về đấu giá tài sản công ở Việt Nam hiện nay

Pháp luật về đấu giá tài sản công ở Việt Nam hiện nay

113.400đ 126.000đ -10%

Đã bán: 31

Thêm vào giỏ hàng

Từ Điển Pháp Luật Việt Nam

Từ Điển Pháp Luật Việt Nam

450.000đ 695.000đ -35%

Đã bán: 36

Thêm vào giỏ hàng

Bình Luận Các Tội Phạm Tong Lĩnh Vực Môi Trường

Bình Luận Các Tội Phạm Tong Lĩnh Vực Môi Trường

350.000đ 450.000đ -22%

Đã bán: 22

Thêm vào giỏ hàng

Di Chúc Và Điều Kiện Có Hiệu Lực Của Di Chúc

Di Chúc Và Điều Kiện Có Hiệu Lực Của Di Chúc

120.000đ 150.000đ -20%

Đã bán: 49

Thêm vào giỏ hàng

Luật Hình Sự Quốc Tế

Luật Hình Sự Quốc Tế

135.000đ 150.000đ -10%

Đã bán: 33

Thêm vào giỏ hàng

Pháp Luật Thừa Kế ở Việt Nam – Nhận Thức Và Áp Dụng

Pháp Luật Thừa Kế ở Việt Nam – Nhận Thức Và Áp Dụng

245.000đ 273.000đ -10%

Đã bán: 189

Thêm vào giỏ hàng

Giải Quyết Vụ Việc Dân Sự

Giải Quyết Vụ Việc Dân Sự

210.000đ

Đã bán: 141

Thêm vào giỏ hàng

Bình Luận Luật Công Chứng Năm 2014

Bình Luận Luật Công Chứng Năm 2014

198.000đ 220.000đ -10%

Đã bán: 79

Thêm vào giỏ hàng

 100 Câu Hỏi Về Giải Quyết Vụ Việc Hôn Nhân Và Gia Đình Tại Tòa Án

100 Câu Hỏi Về Giải Quyết Vụ Việc Hôn Nhân Và Gia Đình Tại Tòa Án

130.000đ 145.000đ -10%

Đã bán: 208

Thêm vào giỏ hàng

 Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

34.200đ 38.000đ -10%

Đã bán: 23

Thêm vào giỏ hàng

Luật Hoà Giải, Đối Thoại Tại Toà Án

Luật Hoà Giải, Đối Thoại Tại Toà Án

13.500đ 15.000đ -10%

Đã bán: 6

Thêm vào giỏ hàng

Bộ luật Hình sự (hiện hành) (Bộ luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Bộ luật Hình sự (hiện hành) (Bộ luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017)

149.400đ 166.000đ -10%

Đã bán: 133

Thêm vào giỏ hàng

Bộ Luật Dân Sự ( Hiện Hành )

Bộ Luật Dân Sự ( Hiện Hành )

99.000đ 110.000đ -10%

Đã bán: 108

Thêm vào giỏ hàng

Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính (Hiện Hành) ( Sửa Đổi, Bổ Sung năm 2020)

Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính (Hiện Hành) ( Sửa Đổi, Bổ Sung năm 2020)

65.700đ 73.000đ -10%

Đã bán: 394

Thêm vào giỏ hàng

Luật Doanh Nghiệp (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2022)

Luật Doanh Nghiệp (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2022)

110.000đ 122.000đ -10%

Đã bán: 145

Thêm vào giỏ hàng

Cẩm nang pháp luật dành cho ngành Công An Nhân Dân

Cẩm nang pháp luật dành cho ngành Công An Nhân Dân

260.000đ 395.000đ -34%

Đã bán: 192

Thêm vào giỏ hàng

Phương Pháp Hùng Biện

Phương Pháp Hùng Biện

270.000đ 300.000đ -10%

Đã bán: 56

Thêm vào giỏ hàng

Luật Phá Sản ( Hiện hành)

Luật Phá Sản ( Hiện hành)

38.700đ 43.000đ -10%

Đã bán: 57

Thêm vào giỏ hàng

Luật Bảo Vệ Môi Trường

Luật Bảo Vệ Môi Trường

78.000đ 87.000đ -10%

Đã bán: 81

Thêm vào giỏ hàng

 Luật Nhà ở (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2020, 2022)

Luật Nhà ở (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2020, 2022)

70.000đ 78.000đ -10%

Đã bán: 108

Thêm vào giỏ hàng

Luật Công Chứng ( Hiện Hành )

Luật Công Chứng ( Hiện Hành )

29.700đ 33.000đ -10%

Đã bán: 213

Thêm vào giỏ hàng

Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm

Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm

47.000đ 52.000đ -10%

Đã bán: 25

Thêm vào giỏ hàng

Luật Thương Mại ( Hiện Hành )( Sửa đổi năm 2017, 2019 )

Luật Thương Mại ( Hiện Hành )( Sửa đổi năm 2017, 2019 )

62.100đ 69.000đ -10%

Đã bán: 71

Thêm vào giỏ hàng

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Lao Động Năm 2019

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Lao Động Năm 2019

270.000đ 300.000đ -10%

Đã bán: 299

Thêm vào giỏ hàng

Sách Kế Toán - Thuế

Xem thêm
Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước ( Sửa đổi, bổ sung )

Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước ( Sửa đổi, bổ sung )

260.000đ 395.000đ -34%

Đã bán: 274

Thêm vào giỏ hàng

Kế toán tài chính ( tập 1)

Kế toán tài chính ( tập 1)

294.000đ 393.000đ -25%

Đã bán: 75

Thêm vào giỏ hàng

Kế toán tài chính ( tập 2)

Kế toán tài chính ( tập 2)

270.000đ 360.000đ -25%

Đã bán: 359

Thêm vào giỏ hàng

140 Sơ Đồ Kế Toán Doanh Nghiệp

140 Sơ Đồ Kế Toán Doanh Nghiệp

175.000đ 350.000đ -50%

Đã bán: 163

Thêm vào giỏ hàng

Sách Kinh Tế - Quản trị - Kinh doanh

Xem thêm
Xã Hội Học Với Lãnh Đạo, Quản Lý

Xã Hội Học Với Lãnh Đạo, Quản Lý

277.200đ 308.000đ -10%

Đã bán: 274

Thêm vào giỏ hàng

Công ty thông thái – Bí quyết đổi mới không ngừng (Sách tham khảo)

Công ty thông thái – Bí quyết đổi mới không ngừng (Sách tham khảo)

346.500đ 385.000đ -10%

Đã bán: 213

Thêm vào giỏ hàng

Phát Triển Kỹ Năng và Nghệ Thuật Lãnh Đạo

Phát Triển Kỹ Năng và Nghệ Thuật Lãnh Đạo

282.000đ

Đã bán: 264

Thêm vào giỏ hàng

Phương Pháp Hùng Biện

Phương Pháp Hùng Biện

270.000đ 300.000đ -10%

Đã bán: 210

Thêm vào giỏ hàng

Ứng Dụng Phong Thủy Để Thu Hút Tài Lộc

Ứng Dụng Phong Thủy Để Thu Hút Tài Lộc

245.000đ 398.000đ -38%

Đã bán: 178

Thêm vào giỏ hàng

Sách Xây Dựng - Kỹ Thuật - Điện

Xem thêm
Đơn Giá Dự Toán Xây Dựng Công Trình ( Tập 1 )

Đơn Giá Dự Toán Xây Dựng Công Trình ( Tập 1 )

486.000đ 695.000đ -30%

Đã bán: 160

Thêm vào giỏ hàng

Hướng Dẫn Một Số Nội Dung Về Hợp Đồng Trong Xây Dựng

Hướng Dẫn Một Số Nội Dung Về Hợp Đồng Trong Xây Dựng

265.000đ 395.000đ -33%

Đã bán: 220

Thêm vào giỏ hàng

Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng và khảo sát

Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng và khảo sát

310.000đ 488.000đ -36%

Đã bán: 263

Thêm vào giỏ hàng

Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Quy Hoạch Xây Dựng

Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Quy Hoạch Xây Dựng

275.000đ 395.000đ -30%

Đã bán: 177

Thêm vào giỏ hàng

Sách Hành Chính - Văn Thư - Lao Động - Tiền Lương

Xem thêm
Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Lao Động Năm 2019

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Lao Động Năm 2019

270.000đ 300.000đ -10%

Đã bán: 192

Thêm vào giỏ hàng

So Sánh Bộ Luật Lao Động Năm 2012-2019 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

So Sánh Bộ Luật Lao Động Năm 2012-2019 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

288.000đ 360.000đ -20%

Đã bán: 188

Thêm vào giỏ hàng

Sổ Tay Pháp Luật Lao Động

Sổ Tay Pháp Luật Lao Động

225.000đ 250.000đ -10%

Đã bán: 127

Thêm vào giỏ hàng

Sách Giáo Trình- Hướng Dẫn Môn Học - Giáo Dục

Xem thêm
Giáo Trình Luật Hôn Nhân Và Gia Đình

Giáo Trình Luật Hôn Nhân Và Gia Đình

157.500đ 175.000đ -10%

Đã bán: 435

Thêm vào giỏ hàng

Hướng dẫn môn học Luật Hình Sự -Tập 1 – Phần Chung

Hướng dẫn môn học Luật Hình Sự -Tập 1 – Phần Chung

120.000đ 150.000đ -20%

Đã bán: 159

Thêm vào giỏ hàng

Hướng dẫn môn học Luật Hình Sự – Phần Các Tội Phạm ( Tập 2 )

Hướng dẫn môn học Luật Hình Sự – Phần Các Tội Phạm ( Tập 2 )

162.000đ 180.000đ -10%

Đã bán: 154

Thêm vào giỏ hàng

Tập Bài Giảng Luật Môi Trường

Tập Bài Giảng Luật Môi Trường

90.000đ 100.000đ -10%

Đã bán: 39

Thêm vào giỏ hàng

Hướng Dẫn Môn Học Luật Hành Chính Việt Nam

Hướng Dẫn Môn Học Luật Hành Chính Việt Nam

139.000đ 146.000đ -5%

Đã bán: 57

Thêm vào giỏ hàng

Nhập Môn Luật Dân Sự

Nhập Môn Luật Dân Sự

72.000đ 90.000đ -20%

Đã bán: 217

Thêm vào giỏ hàng

Hướng Dẫn Học Và Ôn Tập Môn Tư Pháp Quốc Tế

Hướng Dẫn Học Và Ôn Tập Môn Tư Pháp Quốc Tế

72.000đ 90.000đ -20%

Đã bán: 234

Thêm vào giỏ hàng

Hỏi – Đáp Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017

Hỏi – Đáp Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017

120.000đ 150.000đ -20%

Đã bán: 114

Thêm vào giỏ hàng

Hỏi – Đáp Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015

Hỏi – Đáp Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015

79.200đ 99.000đ -20%

Đã bán: 190

Thêm vào giỏ hàng

Miễn Phí Vận Chuyển

Miễn Phí Vận Chuyển

Đơn hàng từ 250k

Uy tín 20 năm

Uy tín 20 năm

Từ những năm 2002

Đặt hàng ngay

Đặt hàng ngay

Gọi số: 0938 662 938

Vận chuyển tận nơi

Vận chuyển tận nơi

Trực tiếp tới khách hàng

0