BỘ SÁCH NỔI BẬT

- 27.14%

Sách pháp luật

Luật Phòng, Chống Ma Túy

17,000 VND
- 10.00%
- 5.71%
330,000 VND
- 10.00%
88,200 VND
- 10.00%
157,500 VND
- 10.34%

Sách Hành Chính - Văn Thư - Lao Động - Tiền Lương

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Lao Động Năm 2019

220,000 VND
- 10.00%
- 20.00%
- 10.00%
270,000 VND
230,000 VND

BỘ SÁCH MỚI PHÁT HÀNH

- 10.00%

Sách pháp luật

Tài Sản Và Vật Quyền

72,000 VND
- 10.00%

Sách Giáo Dục - Giáo Trình

Nhập Môn Luật Dân Sự

81,000 VND
- 10.00%
252,000 VND
- 10.00%

Sách Giáo Dục - Giáo Trình

Hướng Dẫn Môn Học Công Pháp Quốc Tế

72,000 VND
- 10.00%
33,300 VND
- 10.00%

Sách pháp luật

Luật Doanh Nghiệp 2020

47,700 VND
- 10.00%

Sách pháp luật

Luật Xây Dựng 2020

40,500 VND
- 10.00%
- 10.71%
25,000 VND
- 49.58%
300,000 VND
- 14.29%
300,000 VND

SÁCH HAY MỖI NGÀY

- 14.29%
300,000 VND
- 10.00%
360,000 VND
- 14.29%