BỘ SÁCH NỔI BẬT

- 5.71%
330,000 VND
- 15.00%
- 10.10%

Sách kinh tế - Quản trị - Bài Học Kinh doanh

Quản Trị Rủi Ro Pháp Lý Trong Kinh Doanh

178,000 VND
- 10.29%
157,000 VND
- 10.00%

Sách Lao Động - Bảo Hiểm - Hành Chính

Sổ Tay Pháp Luật Lao Động

225,000 VND
- 10.00%
- 30.00%
- 5.71%
330,000 VND
- 20.00%
280,000 VND
- 10.00%
135,000 VND
- 51.26%
290,000 VND
- 24.00%

Sách Lao Động - Bảo Hiểm - Hành Chính

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Lao Động Năm 2019

220,000 VND
- 10.29%

Sách Lao Động - Bảo Hiểm - Hành Chính

Bộ luật Lao động năm 2019 và văn bản hướng dẫn thi hành

122,000 VND
- 17.14%
- 15.00%
57,800 VND
- 15.00%
83,300 VND
- 38.82%
260,000 VND
- 35.44%

BỘ SÁCH MỚI PHÁT HÀNH

- 29.87%
270,000 VND
- 20.00%

Sách pháp luật

Tài Sản Và Vật Quyền

64,000 VND
- 30.99%
- 20.00%

Sách Giáo Dục - Giáo Trình

Nhập Môn Luật Dân Sự

72,000 VND
- 17.14%
290,000 VND
- 20.00%
224,000 VND
- 51.26%
290,000 VND
- 20.00%
224,000 VND
- 25.00%

Sách Giáo Dục - Giáo Trình

Hướng Dẫn Môn Học Công Pháp Quốc Tế

60,000 VND
- 15.14%
31,400 VND
- 15.09%

Sách pháp luật

Luật Doanh Nghiệp 2020

45,000 VND
- 15.11%

Sách pháp luật

Luật Xây Dựng 2020

38,200 VND
- 15.00%
- 15.00%
23,800 VND
- 41.18%
- 20.00%

SÁCH HAY MỖI NGÀY

- 20.00%
280,000 VND