BỘ SÁCH NỔI BẬT

- 10.00%

Sách Hành Chính - Văn Thư - Lao Động - Tiền Lương

Sổ Tay Pháp Luật Lao Động

225,000 VND
- 10.00%
- 27.14%
- 5.71%
330,000 VND
- 14.29%
300,000 VND
- 10.00%
135,000 VND
- 49.58%
300,000 VND
- 20.00%

Sách Hành Chính - Văn Thư - Lao Động - Tiền Lương

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Lao Động Năm 2019

220,000 VND
- 14.29%
- 10.00%
61,200 VND
- 10.29%
157,000 VND
- 10.20%
88,000 VND
- 10.34%

BỘ SÁCH MỚI PHÁT HÀNH

- 27.27%
280,000 VND
- 20.00%

Sách pháp luật

Tài Sản Và Vật Quyền

64,000 VND
- 26.76%
- 20.00%

Sách Giáo Dục - Giáo Trình

Nhập Môn Luật Dân Sự

72,000 VND
- 14.29%
300,000 VND
- 10.00%
252,000 VND
- 49.58%
300,000 VND
- 10.71%
250,000 VND
- 25.00%

Sách Giáo Dục - Giáo Trình

Hướng Dẫn Môn Học Công Pháp Quốc Tế

60,000 VND
- 10.81%
33,000 VND
- 9.43%

Sách pháp luật

Luật Doanh Nghiệp 2020

48,000 VND
- 11.11%

Sách pháp luật

Luật Xây Dựng 2020

40,000 VND
- 10.00%
- 10.71%
25,000 VND
- 38.82%
- 11.11%

SÁCH HAY MỖI NGÀY

- 14.29%
300,000 VND
- 14.29%