BỘ SÁCH NỔI BẬT

- 10.00%

Sách kinh tế - Quản trị - Bài Học Kinh doanh

Phương Pháp Hùng Biện

270,000 VND
- 22.22%
- 10.00%
- 9.62%

Sách pháp luật

Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm

47,000 VND
- 10.31%
400,000 VND
273,000 VND
- 20.00%
120,000 VND
- 32.47%
260,000 VND
- 20.45%
175,000 VND
- 5.71%
330,000 VND
- 10.00%
- 10.10%

Sách kinh tế - Quản trị - Bài Học Kinh doanh

Quản Trị Rủi Ro Pháp Lý Trong Kinh Doanh

178,000 VND
- 10.29%
Hết hàng
157,000 VND
- 10.00%

Sách Lao Động - Bảo Hiểm - Hành Chính

Sổ Tay Pháp Luật Lao Động

225,000 VND
- 10.00%
- 50.00%
- 5.71%
330,000 VND
- 20.00%
280,000 VND
- 10.00%
135,000 VND
- 51.26%
290,000 VND
- 47.47%
- 24.00%
- 10.00%

Sách Lao Động - Bảo Hiểm - Hành Chính

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Lao Động Năm 2019

270,000 VND
- 17.14%
- 38.82%
260,000 VND
- 35.44%
- 15.00%
170,000 VND
- 10.77%
- 5.17%
110,000 VND

BỘ SÁCH MỚI PHÁT HÀNH

- 11.54%
23,000 VND
- 34.18%
- 20.00%

Sách pháp luật

Tài Sản Và Vật Quyền

64,000 VND
- 30.99%
- 20.00%

Sách Giáo Dục - Giáo Trình

Nhập Môn Luật Dân Sự

72,000 VND
- 17.14%
290,000 VND
- 20.00%
224,000 VND
- 51.26%
290,000 VND
- 25.00%

Sách Giáo Dục - Giáo Trình

Hướng Dẫn Môn Học Công Pháp Quốc Tế

60,000 VND
- 15.11%

Sách pháp luật

Luật Xây Dựng 2020

38,200 VND
- 10.71%
25,000 VND
- 20.00%
- 10.67%
- 10.77%
- 10.81%
33,000 VND
- 10.00%
66,600 VND
- 10.00%
18,000 VND
- 9.69%

Sách Lao Động - Bảo Hiểm - Hành Chính

Bộ Luật Lao Động Năm 2015 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

205,000 VND
- 9.09%
20,000 VND
- 10.14%

SÁCH HAY MỖI NGÀY

- 20.00%
280,000 VND